BVE-congres 2014

DUO organiseert samen met saMBO-ICT, MBO Raad, SBB en het Ministerie van OCW op dinsdag 4 november 2014 het jaarlijkse BVE-congres. Het congres vindt weer plaats in leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Dit jaar staat het congres in het teken van ‘Ruim baan voor vakmanschap’.

Inmiddels nadert het actieplan 'Focus op Vakmanschap 2011-2015' zijn einde. Er zijn veranderingen doorgevoerd en de vraag is welke effecten hiervan al merkbaar zijn.
De onderwijsprogramma’s zijn geïntensiveerd, de entreeopleidingen zijn ingevoerd en de doelmatigheid van opleidingen en bekostiging is van start gegaan. Er gebeurt meer. Een herziening van de Kwalificatiestructuur is in de maak.
De kenniscentra gaan samen met SBB een centrale organisatie inrichten. Nieuwe technische ontwikkelingen nemen een vlucht. Examineren gaat centraal en digitaal en Bron wordt compleet vernieuwd.

Programma

De inloop is vanaf 10.00 uur. Het programma start om 10.50 uur met twee plenaire presentaties. De heer Sander Baljé van het ministerie van OCW, vertelt over het vervolg op Focus op Vakmanschap.
Daarna vertelt gastspreker Hylke Warners van het BOVAG over zijn ervaringen als leerbedrijf in de onderwijsketen, en wat er samen met instellingen is bereikt om de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. 
Vervolgens zijn er vier rondes met uiteenlopende sessies. Ook dit jaar zijn er weer spreekuren waar men terecht kan met prangende vragen over Bron, de bekostiging en 2Bron.

Aanmelden

Aanmelden kan via onderstaande link. Dit kan tot uiterlijk donderdag 30 oktober.

Aanmelden BVE-congres 2014

De kosten voor het congres bedragen € 50,- per persoon. Tot 30 oktober kan de aanmelding kosteloos geannuleerd worden. Na deze datum worden de kosten in rekening gebracht.
Inschrijven voor de sessies en spreekuren kan bij het aanmelden. Voor de sessies en spreekuren geldt: vol is vol!

Overzicht sessies BVE-congres

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse sessies en spreekuren.

Doorontwikkelen BRON (beleid)
In deze workshop wordt stilgestaan bij het project doorontwikkelen Bron. Wat houdt het project in, wat gaat er veranderen en wat betekent dit voor instellingen.

Scrummen, backlogs, sprints; de methode van doorontwikkelen Bron (uitvoering)
Het is van belang om de technische en functionele vernieuwing van het systeem samen met de ketenpartners aan te pakken. Deze workshop gaat over de praktische kant van doorontwikkelen Bron in het bve, met onder andere uitleg over de methode.

Nieuwe kwalificatiestructuur (beleid)
Een heldere en eenvoudige kwalificatiestructuur helpt het mbo aantrekkelijk en doelmatig onderwijs aan te bieden. De minister wil dat het mbo beter inspeelt op de veranderende arbeidsmarkt. En de studenten moeten worden geprikkeld om hun talenten te ontwikkelen. Vanaf het schooljaar 2016/2017 moeten alle opleidingen gebaseerd zijn op de nieuwe kwalificatiedossiers.

Stand van zaken Nieuwe Kwalificatiestructuur (uitvoering)
Na enkele jaren intensieve voorbereiding staat alles in de steigers om op 1 augustus 2016 de nieuwe dossiers in te voeren in het mbo onderwijs. Is men er klaar voor?

Technische impact van de herziene kwalificatiestructuur (techniek)
Bij de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur hebben DUO, saMBO-ICT en SBB onderzocht wat de impact is op systemen en informatiestromen in de keten. De resultaten van dat onderzoek willen we graag delen. Aan de orde komen details over het gebruik van het XML en het nieuwe kwalificatie/keuzedelenregister van SBB. DUO zal aandacht besteden aan crebo-uitwisseling tussen partijen, en aanpassingen aan BRON. saMBO-ICT geeft een overzicht van de gevolgen voor de studentenadministratie, onderwijslogistiek en de onderwijscatalogus.

De nieuwe kwalificatiestructuur, ervaringen uit de praktijk (uitvoering)
Na een gedegen voorbereiding begint het Clusius College op 1 augustus 2015 met de nieuwe kwalificatiedossiers, en deelt de ervaringen.

Verbeterinformatie (beleid & uitvoering)
In deze workshop geeft het onderzoeksbureau KBA Nijmegen een presentatie over best practices die ze zijn tegengekomen in hun onderzoek naar het gebruik van informatie door instellingen ter verbetering van de onderwijskwaliteit. Na de presentatie is er ruimte om in gesprek te gaan met de onderzoekers.

Hoe organiseer je de BPV-keten?
Een belangrijk onderdeel van de opleiding in het mbo is leren in de praktijk, de BPV. De huidige keteninrichting kent een ontwikkeling die vanuit historisch perspectief verklaarbaar is, maar waar we nu steeds meer tegen de grenzen van de mogelijkheden aanlopen. SBB en saMBO-ICT hebben samen met het veld een nieuwe aanpak geschetst. In deze presentatie willen we, al discussiërend met elkaar, de nieuwe schets doornemen en de voors en tegens van de aanpak boven water zien te krijgen.

Informatieproducten DUO
In deze workshop wordt toegelicht wat je met de gegevens van DUO op open data kunt doen als instelling. Op grond van welke gegevens zijn deze producten samengesteld?

Lastenverlichting & regeldruk
Om regeldruk te verminderen, vereenvoudigt de overheid regels of schaft ze af. Ook werkt de overheid eraan de elektronische dienstverlening te verbeteren en de kosten om aan regels te voldoen terug te dringen. Wat zien we hiervan terug bij het mbo?

Bijpraatsessie (uitvoering)
Wat staat er allemaal te gebeuren in het mbo? Wat staat er op de agenda de komende tijd? En waar moeten we in de organisatie van onze instelling rekening mee houden? Wat betekent de overgang van de kenniscentra naar SBB, wat houdt de BPV-monitor in? En nog veel meer onderwerpen komen aan bod.

Bijpraatsessie (beleid)
Wat staat er allemaal te gebeuren in het mbo? Wat staat er op de agenda de komende tijd? Wie kan ons in grote lijnen vertellen over zaken als internetconsultatie, instellingstoets, subsidieregelingen? Uiteraard kunnen vragen worden gesteld.

Aansluiting beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt
Wat komt er bij kijken om de aansluiting op de arbeidsmarkt succesvol te realiseren? De invoering van het regionaal investeringfonds mbo stimuleert het verbeteren van de aansluiting. Ervaringsdeskundigen vertellen over de stappen die zij hebben ondernomen en welke factoren daarbij een rol spelen.

Vsv en verzuimrapportages
Een interactieve workshop over welke vsv- en verzuimrapportages DUO publiceert. Wat kunt u als instelling met deze rapportages? Hoe kunt u ze in de praktijk gebruiken? Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen met elkaar te delen.

Facet, het digitale examensysteem
Deze workshop is een uitgebreide kennismaking met Facet. Facet is een systeem om digitale centrale examens taal, rekenen en Engels af te nemen. Het is de opvolger van ExamenTester. Medewerkers van het College Toetsen en Examens en van DUO belichten de mogelijkheden van Facet en vertellen over ervaringen uit de praktijk.

Vraag maar raak: 2Bron
Vraag maar raak is een mogelijkheid om met de specialisten van 2Bron in gesprek te gaan en vragen te stellen. Na een korte inleiding en introductie kunnen ervaringen worden gedeeld.

Vraag maar raak: Bron en bekostiging
Vraag maar raak is een mogelijkheid om met de specialisten van Bron en de bekostiging in gesprek te gaan en vragen te stellen. Na een korte inleiding en introductie kunnen ervaringen worden gedeeld.