Inloggen
Cookies
HomePONieuws

Nieuws

De problemen met het berichtenverkeer in BRON zijn opgelost.
19 september 2014

De problemen met het berichtenverkeer van BRON zijn opgelost. Alle berichten worden verwerkt en u ontvangt een terugkoppeling in het leerlingenadministratiesysteem. In verband met de vele berichten zijn we niet in staat om alle berichten voor het weekend te verwerken en aan de scholen terug te koppelen. De overige berichten worden begin volgende week verwerkt en teruggekoppeld.

Onze excuses voor het ongemak.

Update: Problemen met uitwisselen
19 september 2014
Het is weer mogelijk om berichten aan te leveren met BRON. De problemen met het berichtenverkeer van BRON zijn nog niet opgelost. De verwerking van alle berichten (van WPO- en WEC-scholen) is tijdelijk stopgezet. Berichten komen wel binnen bij BRON, maar worden niet verwerkt. De scholen ontvangen geen terugkoppelingen in het leerlingenadministratiesysteem. Zodra de verwerking weer hervat wordt, melden wij dat op deze site. Ook als er nieuwe informatie over de storing beschikbaar is, leest u dat hier.
Problemen met uitwisselen
19 september 2014
Vanwege een storing is het op dit moment niet mogelijk om uit te wisselen met BRON. Als u een signaal 358 in uw leerlingenadministratiesysteem ontvangt dan raden wij u aan de gegevens op een later moment opnieuw uit te wisselen. Zodra het probleem is opgelost, melden wij dit op deze site. Onze excuses voor het ongemak.
GTB-overzicht bijgewerkt tot zaterdag 13 september 2014
19 september 2014

Het GTB-overzicht is bijgewerkt tot zaterdag 13 september 2014.

Update: Problemen berichtenverkeer BRON
17 september 2014

De problemen met het berichtenverkeer van BRON zijn nog niet opgelost. De verwerking van alle berichten (van WPO- en WEC-scholen) is tijdelijk stopgezet. Berichten komen wel binnen bij BRON, maar deze worden niet verwerkt. De scholen ontvangen geen terugkoppelingen in het leerlingenadministratiesysteem. Zodra de verwerking weer hervat wordt, melden wij dat op deze site. Ook als er nieuwe informatie over de storing beschikbaar is, leest u dat hier.

Problemen berichtenverkeer BRON
17 september 2014

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving over de problemen met het berichtenverkeer van BRON, zijn nog niet alle problemen opgelost. Voor berichten van WPO-scholen geldt dat deze wel binnenkomen bij BRON, maar dat deze niet verwerkt kunnen worden. Deze scholen ontvangen geen terugkoppelingen op de berichten die zij versturen. De berichten van WEC-scholen en instellingen worden op dit moment wel verwerkt, maar met een vertraging. Zodra er meer bekend is over deze verstoring, berichten wij u hierover op deze site. Onze excuses voor het ongemak.

Afronding leerlinggebonden financiering
05 september 2014

Met de start van passend onderwijs per 1 augustus 2014 is de regeling leerlinggebonden financiering (lgf) beëindigd. DUO heeft extra tijd ingeruimd alle mutaties die tot en met 31 juli 2014 ingediend zijn, te verwerken en alle controles goed uit te voeren. De overgangsbekostiging passend onderwijs is namelijk afhankelijk van de correctheid van de gegevens, bepaald op basis van 1 oktober 2013. Scholen die tijdig (vóór 31 juli 2014) mutaties hebben ingediend met gevolgen voor de bekostiging lgf, ontvangen in september nog eenmaal een beschikking over het schooljaar 2013-2014. Wijzigingen die na 31 juli 2014 zijn ingediend, dragen bij aan een juiste weergave in BRON, maar hebben geen consequenties meer voor de bekostiging. Bent u het niet eens met de bekostiging, dan kunt u bezwaar maken tegen de beschikking.

GTB-signaal 1 verdwijnt van GTB-overzicht voor WEC-scholen
20 augustus 2014

Met de start van passend onderwijs op 1 augustus 2014 verdwijnt de leerlinggebonden financiering (lgf). Als gevolg daarvan, moet uw WEC-school leerlingen die tot 1 augustus 2014 ambulant werden begeleid, uitschrijven. U registreert hiervoor bij deze leerlingen een uitschrijfdatum van 31 juli 2014 in uw leerlingenadministratiesysteem en wisselt deze uit met BRON.

Wijzigingen Mijn BRON schooljaar 2014-2015
01 augustus 2014
Het tabblad 'Dashboard' in Mijn BRON en het GTB-overzicht zijn per 1 augustus 2014 gewijzigd.
Bekostigingsoverzicht schooljaar 2014-2015 online
03 juli 2014
Het overzicht met bekostigingsmomenten 2014-2015 is op 3 juli 2014 gepubliceerd op deze site. U vindt het overzicht onder 'Werken met BRON', 'Bekostiging'.
Feedback

Wat vindt u van de website?

Om de website voor u nog beter te maken, willen we graag weten wat u ervan vindt. Helpt u ons verder?

Ja, ik doe mee! Nee, bedankt