Diploma en waardepapieren

Een diploma om trots op te zijn

Een diploma haal je maar enkele keren of zelfs eenmaal in je leven. Dat verdient een mooi waardedocument. De betrouwbaarheid is minstens zo belangrijk. Het moet niet na te maken zijn. DUO levert al jaren waardepapier voor schooldiploma’s en andere waardedocumenten. Het waardepapier van DUO bevat de volgende echtheidskenmerken: een watermerk, irisdruk, microtekst, oplichtende vezel, chemische laag en unieke nummering.

Geboorteplaats op diploma

Wat er op het diploma moet staan is officieel voorgeschreven. Eén van die voorschriften is dat de geboorteplaats op het diploma vermeld moet worden. De geboorteplaats is de plaats zoals die in de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP) staat vermeld. De geboorteplaats staat vermeld op een paspoort, een identiteitskaart, een rijbewijs, een verblijfsvergunning en een uittreksel uit de Basisregistratie personen. Indien de geboorteplaats buiten Nederland ligt, wordt achter de geboorteplaats het geboorteland vermeld.

Naam examenkandidaat op diploma

Een school voor het voortgezet onderwijs mag zelf bepalen of de officiële naam of de roepnaam van de kandidaat vermeld wordt op het diploma. Gezien het feit dat het een officieel document betreft is het raadzaam om de officiële naamsgegevens, zoals deze in de Basisregistatie personen (BRP) zijn opgenomen, voluit te vermelden. Voor het mbo is dit strikt voorgeschreven in de 'regeling modeldiploma mbo'. Op het diploma moet achter de zinsnede ‘De ondergetekenden verklaren dat’ de officiële voornaam en de officiële achternaam van de examenkandidaat opgenomen worden, zoals deze staan vermeld in de BRP. De officiële namen moeten volledig worden uitgeschreven.

Beveiligingseisen schooldiploma’s

Het ministerie van OCW stelt –terecht– hoge eisen aan de beveiliging van diploma’s. Het waardepapier van DUO bevat zelfs meer echtheidskenmerken dan het ministerie eist. Niet zo gek dat steeds meer scholen ervoor kiezen hun diploma’s en andere waardepapieren bij DUO te bestellen. DUO is trots op dit product. Terecht, zo blijkt, want DUO heeft voor dit product de ECHT Award ontvangen. Deze prijs wordt uitgereikt aan een organisatie die zich heeft onderscheiden op het gebied van fraudepreventie.

Diplomamodellen VO en MBO

In het voortgezet onderwijs geldt de regeling modellen diploma's.
Per 1 augustus 2013 is het nieuw diplomamodel voor het MBO van kracht.

Uitslag rekentoets op een aparte cijferlijst

De uitslag van de rekentoets moet u op een aparte cijferlijst vermelden, geprint op waardepapier. De modellen voor de rekentoets worden opgenomen in de regeling modellen diploma's vwo, havo, vmbo. Naar verwachting zal de aangepaste regeling in april gepubliceerd worden. Mocht u bij de bestelling van waardepapier geen rekening hebben gehouden met de vermelding van rekentoets op een aparte cijferlijst, kunt u via onderstaand bestelformulier blanco cijferlijsten bijbestellen.

Waardepapieren bij DUO

DUO levert verschillende soorten waardepapieren. U kunt kiezen tussen met de hand te beschrijven papieren, printpapieren en blanco waardepapieren. Bij de standaard waardepapieren is het mogelijk de schoolgegevens af te drukken. Bijvoorbeeld: de naam van de school, de directeur, de secretaris en de vestigingsplaats. U kunt ook het logo van uw school op de waardepapieren laten drukken.

Meer informatie en bestellen

De brochure waardepapieren 2014 is gebaseerd op de regeling modellen diploma's geldend op 29 augustus 2013. De invoering van de rekentoets per 2013-2014 is in genoemde versie niet nog opgenomen. In de brochure Diploma’s en andere waardepapieren kunt u lezen welke diploma’s en waardepapieren DUO kan leveren. U vindt er bovendien informatie over hoe u ze kunt bestellen. Bestellen kan ook via onderstaand formulier.

Een papieren-brochure ontvangen alle scholen in november. U kunt de brochure en/of meer informatie per e-mail aanvragen waardepapieren@duo.nl.

Voorbeeldexamens

Oude examenopgaven kunt u downloaden bij verschillende websites (www.cito.nl, www.examenblad.nl, www.alleexamens.nl en dergelijke).

Specifieke producten die niet te downloaden zijn (zoals kleurenbijlage tehatex) kunt u bij DUO bestellen.  
U kunt als instelling bij DUO ook examens als oefenmateriaal bestellen. Dit kan eveneens via eerdergenoemde e-mailadres.

Diploma's en/of andere waardepapieren kwijt

Wanneer u op zoek bent naar eerder behaalde examenresultaten of diploma's kunt u informatie vinden op de DUO-site.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Examendiensten 050-599 8933 of via het e-mailadres: waardepapieren@duo.nl.