Registratie BSN of sofinummer in buitenland woonachtigen

De aanlevering van een leerling met een BSN (burgerservicenummer) of sofinummer geeft wel eens problemen bij leerlingen die woonachtig zijn in het buitenland. Wanneer een leerling is aangeleverd met een verkorte set persoonsgegevens kan het voorkomen dat er een onderwijsnummer wordt teruggekoppeld in plaats van een BSN of sofinummer, of dat het BSN of sofinummer wordt afgekeurd. Nadat een aanlevering wordt afgekeurd kunt u de leerling alsnog met een uitgebreide set persoonsgegevens aanleveren; er zal dan een onderwijsnummer worden teruggekoppeld. Zodra er een onderwijsnummer bekend is kan het BSN of sofinummer alsnog worden toegevoegd. U kunt via onderstaand formulier een verzoek indienen om het BSN of sofinummer te koppelen.