Inschrijvingsgegevens

Voor de vaststelling van de bekostiging leveren scholen in het voortgezet onderwijs hun leerlingengegevens aan. Het gaat hierbij om alle leerlingen die op de teldatum 1 oktober op de school staan ingeschreven en het onderwijs daadwerkelijk volgen. De school levert individuele leerlingengegevens samen met het persoonsgebonden nummer (burgerservicenummer of onderwijsnummer) elektronisch aan DUO. Daar worden ze geregistreerd in het Basisregister Onderwijs (BRON) om vervolgens de bekostiging vast te stellen.

De inschrijvingsgegevens en volledigheidsverklaring moeten uiterlijk 15 oktober aan BRON geleverd zijn. Dit is een wettelijke verplichting (Art.V  W.V.O)

Op de pagina‚Äôs in het linkermenu vindt u informatie over het aanleveren van de inschrijvingsgegevens aan BRON.