Links

Hieronder vindt u links naar diverse ketenpartners:

 • Besturenorganisaties
  Verus; Vereniging voor christelijk onderwijs
  VBS; Vereniging voor Bijzondere scholen voor onderwijs op algemene grondslag
  VBKO; (Voorheen) Bond Katholiek beroeps en voortgezet onderwijs
  VOS/ABB; Vereniging van Openbaar en algemeen toegankelijke Scholen
  LVGS; Concent Besturenorganisatie
  VGS; Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
 • OCW