Niet bekostigd onderwijs

U vindt hier actueel nieuws en informatie voor het niet-bekostigd onderwijs VO.

Niet-bekostigd onderwijs aansluiten op BRON

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is van plan om de instellingen die niet via het rijk worden bekostigd aan te sluiten op het basisregister onderwijs (BRON). Dit betekent dat het niet bekostigd onderwijs voor vo en mbo verplicht wordt van elke student of leerling een gegevensset gekoppeld aan het burgerservicenummer (BSN) aan te leveren aan de minister van OCW voor opname in BRON.

Doordat er geen landelijke registratie is van de onderwijsdeelnemers uit deze sector heeft het ministerie de deelnemers niet in beeld mbt o.a. wetgeving rondom verzuim en VSV.
In samenhang hiermee wordt voor het niet bekostigd onderwijs de huidige verplichting tot het melden van verzuim (spijbelen) aan de woongemeente van de leerling/student, op grond van de Leerplichtwet, omgezet in een verzuimmeldverplichting via het landelijke verzuimloket bij DUO.

Presentaties bijeenkomst

Afgelopen voorjaar is er een bijeenkomst gehouden over het aansluiten op BRON. De presentaties vindt u hieronder.

Vragen / Informatie

Voor vragen en informatie kunt u bellen met het Informatiepunt Onderwijs (IPO) via (050) 59 99 000. Kies in het menu voor ‘VO’ optie 3 (optie 3 –> VO).
Of benader uw relatiebeheerder voor een bezoek.