Aanvragen

Aanvragen

Voor een zij-instromer wordt maar eenmaal een subsidie zij-instroom verstrekt. Het aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden.

Aanvraagtermijn en subsidieplafond

U kunt tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014 een aanvraag voor het jaar 2014 indienen. Aanvragen die na 31 december 2014 binnenkomen kunnen wij niet in behandeling nemen.
Voor het kalenderjaar 2013 was een bedrag van € 8 miljoen beschikbaar, voor het kalenderjaar 2014 is dit bedrag nog niet bekend. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond bereikt is maakt de minister dit bekend in de Staatscourant en zullen wij dit publiceren op deze internetsite.

Procedure

Hebben wij het aanvraagformulier tijdig ontvangen en is de aanvraag compleet, dan krijgt u een ontvangstbevestiging. Uiterlijk acht weken nadat wij de complete aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u de beslissing op uw aanvraag. Ontbreken gegevens of is de informatie voor ons niet duidelijk, dan neemt een medewerker van DUO contact met u op. Zolang de aanvraag niet compleet is, wordt de afhandelingstermijn opgeschort.

Aanvraagtermijn Eerst de Klas

Tot en met 31 juli 2014 kunt u een aanvraag voor het jaar 2014 indienen voor een zij-instromer die deelneemt aan het project Eerst de Klas. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die na 31 juli 2014 bij ons binnenkomen komen niet meer in aanmerking voor het gereserveerde budget. Uw aanvraag zal behandeld worden als een reguliere aanvraag.

Subsidieplafond Eerst de Klas

In 2012 is een bedrag van € 950.000,- voor deze groep gereserveerd, van het totale budget van € 8 miljoen.  Met dit bedrag kunnen 50 Eerst de Klassers worden opgeleid. In 2013 is dat € 1.600.000,- (80 Eerst de Klassers). Het bedrag voor 2014 is nog niet bekend.

Controles

Wij controleren de gegevens die op uw aanvraag van toepassing zijn. DUO gebruikt en beveiligt uw gegevens zorgvuldig volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).