Subsidie zij-instroom aanvragen

Aanvragen

Voor een zij-instromer wordt maar eenmaal een subsidie zij-instroom verstrekt. Het aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden.

Aanvraagtermijn en subsidieplafond

U kunt van 1 januari 2015 tot en met 15 oktober 2015 een aanvraag indienen voor het jaar 2015. Aanvragen die na 15 oktober 2015 binnenkomen, kunnen wij niet in behandeling nemen.

Voor het project Eerst de Klas kunt u tot en met 31 juli 2015 een aanvraag indienen. Aanvragen die na 31 juli 2015 bij ons binnenkomen, komen niet meer in aanmerking voor het gereserveerde budget. Uw aanvraag zal dan behandeld worden als een reguliere aanvraag.

Voor het kalenderjaar 2014 was een bedrag van 13 miljoen euro beschikbaar, voor 2015 is dit bedrag nog niet bekend. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond is bereikt, maakt de minister dit bekend in de Staatscourant en zullen wij dit publiceren op onze website.

Procedure

Hebben wij het aanvraagformulier tijdig ontvangen en is de aanvraag compleet, dan krijgt u een ontvangstbevestiging. Uiterlijk acht weken nadat wij de complete aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u de beslissing op uw aanvraag. Ontbreken gegevens of is de informatie voor ons niet duidelijk, dan neemt een medewerker van DUO contact met u op. Zolang de aanvraag niet compleet is, wordt de afhandelingstermijn opgeschort.

Verdeling subsidiegelden

Voor het kalenderjaar 2014 was een bedrag van 13 miljoen euro beschikbaar, waarvan 2 miljoen euro bestemd was voor het project Eerst de Klas (100 Eerst de Klassers) en 3 miljoen euro voor het project Onderwijstraineeship (150 Onderwijstrainees). Voor het kalenderjaar 2015 is het bedrag nog niet bekend.

Controles

Wij controleren de gegevens die op uw aanvraag van toepassing zijn. DUO gebruikt en beveiligt uw gegevens zorgvuldig volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).