Aanvragen

Aanvragen

Voor een zij-instromer wordt maar eenmaal een subsidie zij-instroom verstrekt. Het aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden.

Aanvraagtermijn en subsidieplafond

U kunt van 1 januari 2014 tot en met 15 okotber 2014 een aanvraag voor het jaar 2014 indienen. Aanvragen die na 15 oktober 2014 binnenkomen kunnen wij niet in behandeling nemen. 

De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond bereikt is maakt de minister dit bekend in de Staatscourant en zullen wij dit publiceren op deze internetsite.

Voor het project Eerst de Klas kon u tot en met 31 juli een aanvraag voor het jaar 2014 indienen. Aanvragen die na 31 juli 2014 bij ons binnenkwamen, komen niet meer in aanmerking voor het gereserveerde budget.

Procedure

Hebben wij het aanvraagformulier tijdig ontvangen en is de aanvraag compleet, dan krijgt u een ontvangstbevestiging. Uiterlijk acht weken nadat wij de complete aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u de beslissing op uw aanvraag. Ontbreken gegevens of is de informatie voor ons niet duidelijk, dan neemt een medewerker van DUO contact met u op. Zolang de aanvraag niet compleet is, wordt de afhandelingstermijn opgeschort.

Verdeling subsidiegelden

Voor het kalenderjaar 2014 is een bedrag van 13 miljoen euro beschikbaar, waarvan 2 miljoen euro bestemd is voor het project Eerst de Klas (100 Eerst de Klassers) en 3 miljoen euro voor het project Onderwijstraineeship (150 Onderwijstrainees).

Controles

Wij controleren de gegevens die op uw aanvraag van toepassing zijn. DUO gebruikt en beveiligt uw gegevens zorgvuldig volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).