Subsidie zij-instroom aanvragen

Aanvragen

Voor een zij-instromer wordt maar eenmaal een subsidie zij-instroom verstrekt.

Aanvraagtermijn en subsidieplafond

De aanvraagtermijn voor het jaar 2014 is nu gesloten. Vanaf 1 januari 2015 is het aanvraagformulier voor het jaar 2015 op deze pagina beschikbaar. Voor het jaar 2014 kon u van 1 januari 2014 tot en met 15 oktober 2014 een aanvraag indienen.

Procedure

Hebben wij het aanvraagformulier tijdig ontvangen en is de aanvraag compleet, dan krijgt u een ontvangstbevestiging. Uiterlijk acht weken nadat wij de complete aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u de beslissing op uw aanvraag. Ontbreken gegevens of is de informatie voor ons niet duidelijk, dan neemt een medewerker van DUO contact met u op. Zolang de aanvraag niet compleet is, wordt de afhandelingstermijn opgeschort.

Verdeling subsidiegelden

Voor het kalenderjaar 2014 is een bedrag van 13 miljoen euro beschikbaar, waarvan 2 miljoen euro bestemd is voor het project Eerst de Klas (100 Eerst de Klassers) en 3 miljoen euro voor het project Onderwijstraineeship (150 Onderwijstrainees).

Controles

Wij controleren de gegevens die op uw aanvraag van toepassing zijn. DUO gebruikt en beveiligt uw gegevens zorgvuldig volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).