Studielink

Studielink is een online inschrijfwizard waarmee (aankomende) studenten zich kunnen inschrijven of herinschrijven voor een opleiding aan een hogeschool of universiteit. Het gaat om alle door de overheid bekostigde instellingen. Ook wanneer een student zich wil uitschrijven of een wijziging wil doorgeven kunnen studenten deze wizard gebruiken. Studenten bereiken de inschrijfwizard via de site van de instelling of rechtstreeks via www.studielink.nl.

Via Studielink worden de eerstejaars aanmeldgegevens van de student automatisch doorgegeven aan DUO wanneer het een lotingsstudie betreft. DUO heeft namelijk de wettelijke taak om centraal aanmeldingen voor lotingstudies te registreren en de loting voor lotingsstudies uit te voeren. 

Meer informatie over Studielink.