Aanvragen of aflossen vanuit de Antillen

Woont u op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in Caribisch Nederland? Dan gaat studiefinanciering aanvragen of een studieschuld terugbetalen net iets anders. U kunt bijvoorbeeld lokaal terugbetalen.

Brand bij Belastingdienst Curaçao

Vanwege een brand bij de Belastingdienst op Curaçao kunt u daar momenteel geen inkomensverklaring krijgen. In plaats daarvan kunt u de volgende bewijsstukken opsturen:

  • Hebt u aangifte gedaan of gaat u dat nog doen? Stuur dan een kopie van het aangiftebiljet op.
  • Doet u geen aangifte? Stuur dan een kopie van de loonbelastingkaart(en) of werkgeversverklaring(en) op.
  • Hebt u geen inkomen gehad? Leg dan uit waarvan u hebt geleefd.

Upload uw bewijsstuk in Mijn DUO. Kunt u niet inloggen? Verstuur uw bewijsstuk als pdf-bestand naar documenten@duo.nl.

Zodra de Belastingdienst weer functioneert, controleert DUO de inkomens bij de Belastingdienst.

Studiefinanciering

Vraag studiefinanciering op tijd aan, liefst 3 maanden van tevoren. Wilt u ook een aanvullende beurs? Dan hebben we het inkomen van uw ouders nodig.