Op weg naar duurzame verantwoording Digitaal verantwoorden

Ieder jaar verantwoorden de onderwijsinstellingen waar zij het overheidsgeld aan hebben besteed. Met ketenpartners uit het onderwijsveld maakt DUO dit verantwoordingsproces toekomstbestendig. Zo kunnen we samen de verantwoording verder ontwikkelen en professionaliseren.

Op weg naar duurzaam verantwoorden

  • Samen met het onderwijsveld

    DUO werkt samen met mensen uit het onderwijs aan duurzaam verantwoorden. We overleggen met alle partijen over welke stappen nodig zijn voor een optimaal verantwoordingsproces. Zo organiseerden we workshops: ruim 200 vertegenwoordigers van schoolbesturen waren bij de previews van het vernieuwde XBRL Onderwijsportaal.

  • Wat is er veranderd?

    Sinds 17 maart 2022 gebruikt DUO de taxonomie die ook door de Kamer van Koophandel wordt gebruikt: de KvK taxonomie. Het XBRL Onderwijsportaal is daarop aangepast en heeft een nieuw uiterlijk. Om in te loggen hebt u eHerkenning nodig. Zo zijn uw gegevens nog beter beschermd.

Schoolbesturen, sectororganisaties, administratiekantoren en accountants dachten mee over het vernieuwde XBRL Onderwijsportaal.

De voordelen

  • De taxonomie is zo generiek mogelijk opgebouwd en voor iedereen beschikbaar. Daardoor kunt u uw verantwoordingsproces in de toekomst zo inrichten, dat u efficiĆ«nter gegevens kunt uitwisselen.
  • De taxonomie is toekomstbestendig en minder kwetsbaar.
  • In de toekomst kan digitale assurance mogelijk worden.
  • U logt in met eHerkenning. Daardoor zijn uw gegevens beter beschermd.