Financiële verantwoording Caribisch Nederland

De financiële verantwoording bevat de databestanden van de financiële gegevens door DUO ingevoerd in XBRL, op basis van de papieren jaarrekeningen.

Bestanden Peildatum Status
01. Balans 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 10kb)
1 januari 2021
Definitief
01a. Balans niveau 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 6kb)
1 januari 2021
Definitief
02. Staat van baten en lasten 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 13kb)
1 januari 2021 Definitief
02a. Staat van baten en lasten niveau 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 7kb)
1 januari 2021 Definitief
03. Kasstroomoverzicht 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 14kb)
1 januari 2021 Definitief
04. Immateriële vaste activa 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 32kb)
1 januari 2021 Definitief
05. Materiële vaste activa 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 44kb)
1 januari 2021 Definitief
06. Financiële vaste activa 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 40kb)
1 januari 2021 Definitief
07. Vlottende activa 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 13kb)
1 januari 2021 Definitief
08. Eigen vermogen 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 39kb)
1 januari 2021 Definitief
09. Voorzieningen 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 46kb)
1 januari 2021 Definitief
10. Langlopende schulden 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 32kb)
1 januari 2021 Definitief
11. Kortlopende schulden 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 12kb)
1 januari 2021 Definitief
12. Overheidsbijdragen 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 10kb)
1 januari 2021 Definitief
13. Overige baten 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 12kb)
1 januari 2021 Definitief
14. Lasten 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 19kb)
1 januari 2021 Definitief
15. Financieel en overig 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 8kb)
1 januari 2021 Definitief
16. Financiële kengetallen 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 18kb)
1 januari 2021 Definitief
17. Continuiteitsparagraaf 2019-2025 Caribisch Nederland
(xlsx 53kb)
1 januari 2021 Definitief
18. Segmentatie 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 47kb)
1 januari 2021 Definitief
20. Staat van baten en lasten Begroting 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 13kb)
1 januari 2021 Definitief
21. Overheidsbijdragen Begroting 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 9kb)
1 januari 2021 Definitief
22. Overige baten Begroting 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 11kb)
1 januari 2021 Definitief
23. Lasten_Begroting 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 15kb)
1 januari 2021 Definitief
24. Financieel en overig Begroting 2016-2020 Caribisch Nederland
(xlsx 8kb)
1 januari 2021 Definitief

Publicatiedatum 15 september 2021
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting bij bestanden