Indicatoren mbo

Hier vindt u de bestanden met gegevens over de indicatoren mbo.

Indicatoren mbo per instelling

Voor het jaarverslag kunnen de mbo-instellingen gebruikmaken van deze gegevens. Het bestand geeft per mbo-instelling weer de indicatoren Jaarresultaat, Diplomaresultaat, Percentage nieuwe vsv’ers en Financiële Kengetallen. 

Daarnaast zijn beschikbaar:

  • Toelichtingen op de berekende indicatoren per jaar.
  • Notitie 'Gegevensbasis Geïntegreerd Jaardocument, Benchmark MBO en Opbrengstberekeningen Inspectie'
  • Regeling Prestatiebox mbo.