Aantal studenten in het mbo

Hier vindt u bestanden waarin het aantal studenten wordt weergegeven naar verschillende achtergrondkenmerken.

Per instelling, bestuur, plaats, gemeente, provincie, type mbo

Het aantal studenten over de afgelopen 5 jaar, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit van de opleiding; voltijd of deeltijd).

Per instelling, bestuur, plaats, gemeente, provincie, sector

Het aantal studenten over de afgelopen 5 jaar, mbo-sector (agrarisch, economie, zorg en welzijn, techniek).

Per instelling, plaats, kenniscentrum, sector, bedrijfstak, type mbo, opleiding, niveau, geslacht

Het aantal studenten over de afgelopen 5 jaar, onder meer bedrijfstak en niveau.

Per sector, bedrijfstak, type mbo, niveau, provincie student

Het aantal studenten over de afgelopen 5 jaar, onder meer kwalificatieniveau en provincie waar de student woont.

Per sector, bedrijfstak, type mbo, niveau, provincie student, leeftijd

Het aantal studenten over de afgelopen 5 jaar, onder meer type mbo, kwalificatieniveau en leeftijd van de student.

Per sector, bedrijfstak, type mbo, niveau, woongemeente, provincie student

Het aantal studenten over de afgelopen 5 jaar, onder meer  type mbo, gemeente en provincie waar de student woont.

Per type mbo, niveau, woongemeente, provincie student, leeftijd

Het aantal studenten over de afgelopen 5 jaar, onder meer gemeente en provincie waar de student woont en leeftijd van de student.

Per instelling, bestuur, gemeente, kenniscentrum, sector, bedrijfstak, type mbo, opleiding, verblijfsjaar

Het aantal studenten over de afgelopen 5 jaar, onder meer opleiding (kwalificatie) en verblijfsjaar op het mbo.

Per type mbo, opleiding, verblijfsjaar

Het aantal studenten over de afgelopen 5 jaar, per type mbo, opleiding en verblijfsjaar op het mbo.

Gediplomeerden per instelling, plaats, kenniscentrum, sector, bedrijfstak, type mbo, opleiding, niveau, geslacht

Het aantal gediplomeerden in het mbo over de afgelopen met onder meer mbo sector, kwalificatieniveau en geslacht.

Per instelling, plaats, type mbo, woongemeente, provincie student, leeftijd

Het aantal studenten over de afgelopen 5 jaar, onder meer type mbo, gemeente en leeftijd van de student.

Per instelling, bestuur, plaats, opleiding, woongemeente, provincie deelnemer

Het aantal studenten weergegeven over 1 jaar, onder meer opleiding (kwalificatie), gemeente en provincie waar de deelnemer woont.

Nieuw instromende studenten per instelling, domein, type mbo, opleiding sbb, niveau naar vooropleiding

Het aantal nieuw instromende studenten per instelling, domein, type mbo, opleiding en opleidingsniveau, verdeeld naar vooropleiding. 

Werkende schoolverlaters per instelling

Het aantal mbo-verlaters 2010 t/m 2013 weergegeven hoeveel er werkend zijn een jaar na het verlaten van het onderwijs.

Nieuwe instromers mbo

Het aantal bekostigde studenten in het mbo per instelling en beroepsopleiding verdeeld naar vooropleiding.