Gemiddelde eindscores bo en sbo

Per schoolvestiging de gemiddelde ruwe score voor de eindtoets, zonder correcties. De scores kunnen afwijken van de scores zoals gepubliceerd op scholenopdekaart.nl. Daarop zijn wel correcties toegepast. Weergegeven staat het aantal leerlingen met een ontheffing en de gemiddelde scores voor de verschillende eindtoetsen: Centrale Eindtoets (CET), ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP), Route 8, AMN, Cesan en Dia. 

In het bestand van schooljaar 2014-2015 staan ook de scores van het Drempelonderzoek. Een bestand met het aantal heroverwegingen en bijgestelde adviezen vindt u op Heroverwegingen en bijgestelde adviezen bo en sbo.

Het bestand van schooljaar 2019-2020 ontbreekt omdat er tijdens de coronaepidemie geen eindtoets 2020 is afgenomen.

CSV-bestanden Peildatum Status
Gemiddelde eindscores bo sbo - 2018-2019 (csv 973kb) 15 april 2019
Definitief
Gemiddelde eindscores bo sbo - 2017-2018 (csv 985kb) 15 april 2018 Definitief
Gemiddelde eindscores bo sbo - 2016-2017 (csv 1031kb) 15 april 2017 Definitief
Gemiddelde eindscores bo sbo - 2015-2016 (csv 961kb) 15 april 2016 Definitief
Gemiddelde eindscores bo sbo - 2014-2015 (csv 1114kb) 1 oktober 2014 Definitief

Publicatiedatum 13 december 2019
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting