04. Leerlingen vso per binnen en buiten betalend swv met uitstroomprofiel

Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per betalend samenwerkingsverband (swv) uitgesplitst naar het uitstroomprofiel van de leerling en met het totale aantal leerlingen. Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar school gaat gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV). Per betalend samenwerkingsverband staan kenmerken van het samenwerkingsverband weergegeven zoals naam, postcode, plaats, gemeente, provincie. In dit bestand zijn geen gegevens over leerlingen in het so cluster 1- en 2-leerlingen in gesloten en justitiële inrichtingen opgenomen.

CSV-bestanden Peildatum Status
04. Leerlingen vso per binnen en buiten swv betalend met uitstroomprofiel 2019-2020 (csv 20kb) 1 oktober 2019 Voorlopig
04. Leerlingen vso per binnen en buiten swv betalend met uitstroomprofiel 2018-2019 (csv 20kb) 1 oktober 2018 Definitief
04. Leerlingen vso per binnen en buiten swv betalend met uitstroomprofiel 2017-2018 (csv 19kb) 1 oktober 2017 Definitief
04. Leerlingen vso per binnen en buiten swv betalend met uitstroomprofiel 2016-2017 (csv 19kb) 1 oktober 2016 Definitief
04. Leerlingen vso per binnen en buiten swv betalend met uitstroomprofiel 2015-2016 (csv 19kb) 1 oktober 2015 Definitief
04. Leerlingen vso per binnen en buiten swv betalend met uitstroomprofiel 2014-2015 (csv 20kb) 1 oktober 2014 Definitief

Publicatiedatum 19 december 2019
Updatefrequentie Jaarlijks

Toelichting