Open data van DUO

Open Onderwijsdata Databestanden Voortgezet onderwijs Leerlingen 12. Groei en krimp aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs

12. Groei en krimp aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs

Met dit instrument kan de procentuele toe- of afname van het (verwachte) leerlingenaantal worden berekend. In dit bestand staan de op 1 oktober 2011 t/m 2016 gerealiseerde, en het voor 2017 t/m 2036 verwachte leerlingenaantal per vo-instelling (BRIN)en per bevoegd gezag. De gebruiker kan zelf het basisjaar invullen, en de duur van de periode waarover het groei- of krimppercentage wordt berekend. Om de instellingen met krimp visueel te markeren kan de gebruiker twee signaleringsgrenzen invullen, waarmee de berekende krimppercentages ten opzichte van die grenzen worden gecategoriseerd. Het instrument laat voor elke vo-instelling de groei- en krimppercentages zien vanuit het perspectief van:
• de onderwijsinstelling (op viercijferig BRIN-niveau)
• zijn schoolbestuur
• de plaats waar de instelling is gevestigd
• de gemeente waar de instelling is gevestigd
• de provincie waar de instelling is gevestigd

Download het bestand in xls. formaat:

Peildatum Status Bestand(en)
1 oktober 2016 Definitief 12. Leerlingenprognose groei krimp 2011-2036 (xls 342kb)
1 oktober 2015 Definitief 12. Leerlingenprognose groei krimp 2010-2035 (xls 344kb)
1 oktober 2014 Voorlopig 12. Leerlingenprognose groei krimp 2009-2034 (xls 222kb)
1 oktober 2013 Definitief 12. Leerlingenprognose groei krimp 2008-2033 (xls 518kb)

 

KenmerkInhoud
Publicatiedatum14 juli 2017
Update frequentieJaarlijks
Toelichting