Open data van DUO

Open Onderwijsdata Gegevens voor gemeenten Basisgegevens opleidingen Basisgegevens opleidingen

Basisgegevens opleidingen

Onderstaande zip-file bevat een csv-bestand met basisgegevens over opleidingen, kwalificaties en deelkwalificaties – actueel en historisch – van de onderwijssectoren Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie.

De gegevens zijn een koppeling tussen twee basisregisters, te weten BRIN (basisregister instellingen) & BRON (basisregister onderwijsnummer). Door deze koppeling ontstaat een actuele stand over welke opleiding een leerling volgt. De gegevens dienen als referentie voor het inlezen van mutaties op gegevens van leerlingen en deelnemers en zijn op verzoek van softwareleveranciers voor gemeenten ontwikkeld. De gegevens ondersteunen de RMC-gegevenslevering.

In de zip-file staat een verdere toelichting op de bestanden.

Download onderstaande zip file:

Peildatum Status Bestand(en)
20 januari 2020 Definitief Basisgegevens opleidingen (zip 352kb)

 

KenmerkInhoud
Publicatiedatum20 januari 2020
Update frequentieMaandelijks
Toelichting