Naar Hoger onderwijs

Internationalisering in het ho

Inhoud onderzoek

Het afgelopen decennium is het hoger onderwijs in Nederland in hoog tempo geïnternationaliseerd. Deze ontwikkeling heeft geleid tot vragen over de toegankelijkheid en kwaliteit van het hoger onderwijs. 

Ter ondersteuning van de discussie over dit onderwerp hebben DUO en het Nuffic een rapport opgesteld op basis van een verkennend onderzoek naar internationalisering in het Nederlandse hoger onderwijs.

Download onderzoek

  • Publicatiedatum

    9 juli 2019

  • Opdrachtgever

    Ministerie van OCW