Naar Studenten

Prognoses aantal studenten

Studententellingen en - prognoses per mbo-instelling.

Studententellingen 2017 t/m 2021 en prognoses voor 2022 t/m 2036 per mbo-instelling

Bestand Peildatum Publicatiedatum
Update maart 2022 - Studentenprognoses mbo totaalbestand 2017-2036 (xlsx 2464kb) 1 januari 2022 29 maart 2022

Update maart 2022

De referentieraming toont de verwachte ontwikkeling voor de komende jaren van de aantallen leerlingen en studenten aan instellingen in het bekostigd onderwijs in Nederland. 

Voor het middelbaar beroepsonderwijs worden de landelijke studentenaantallen voorspeld, uitgesplitst naar leerweg (BBL/BOL). 

De referentieraming is op de volgende inzichten gebaseerd:

  • Bevolkingsprognose van het CBS (geboorten, sterfte, immigratie en emigratie)
  • Onderwijsmatrices van de afdeling Informatieproducten van DUO (stromen in- door- en uit het onderwijs).
  • Werkloosheidsverwachting van het CPB (bepalend voor de verdeling van BBL- en BOL studenten)
  • Inzichten van de gevolgen van de coronamaatregelen voor onderwijsdeelname

Werkloosheidscorrectie niet toegepast

De correctie voor werkloosheid in de referentieramingen past de verdeling BOL- en BBL-studenten aan. Als er hoge werkloosheid verwacht wordt, worden er meer BOL-studenten geraamd. Bij lage verwachte werkloosheid worden er meer BBL-studenten geraamd. Het totaal aantal geraamde mbo-studenten verandert niet door deze correctie. 

Door de coronacrisis was de werkloosheidscorrectie in referentieraming 2021 (RR2021) gebaseerd op een sombere verwachting uit 2020 van het Centraal Planbureau (CPB). Deze verwachting kwam niet uit. Daarom laten we deze werkloosheidscorrectie achterwege op de data voor deze mbo-instellingsprognose.

Meer informatie

Meer details over de methode achter de referentieraming 2021 (RR2021), vindt u in  hoofdstuk 4 van het rapport Referentieraming 2021 Link opent externe pagina .

  • Update

    Elk halfjaar

Kijk ook op het Dashboard Mbo prognoses Link opent externe pagina .