Naar Studenten

Prognoses aantal mbo-studenten

Nieuwe statistisch beveiligde bestanden

Bestanden die na 1 november 2023 worden geplaatst zijn statistisch beveiligd. Dit is gedaan om te voldoen aan de AVG. Alle cellen met kleine aantallen (1, 2, 3, of 4) zijn vervangen door ‘<5’. Dit kan gevolgen hebben voor het gebruik ervan.

Lees meer in het nieuwsbericht.

Studententellingen 2019 t/m 2023 en voorspellingen 2024 t/m 2038 per mbo-instelling en onderwijslocatie. De voorspellingen zijn op basis van de tellingen van 1 oktober van het laatste schooljaar.

Bestand Peildatum Publicatiedatum
Studentenprognoses mbo totaalbestand 2019-2038 (xlsx 7187kb) 1 oktober 2023 30 april 2024
Waarop is de referentieraming gebaseerd?

De referentieraming toont de verwachte ontwikkeling voor de komende jaren van de aantallen leerlingen en studenten aan instellingen in het bekostigd onderwijs in Nederland.

Op de volgende inzichten is de referentieraming gebaseerd:

  • Bevolkingsprognose van het CBS (geboorten, sterfte, immigratie en emigratie)
  • Onderwijsmatrices van de afdeling Informatieproducten van DUO (stromen in- door- en uit het onderwijs).
  • Werkloosheidsverwachting van het CPB (bepalend voor de verdeling van BBL- en BOL studenten)
  • Inzichten van de gevolgen van de coronamaatregelen voor onderwijsdeelname
Producten

De Regioscanner Link opent externe pagina gebruikt de gegevens uit de mbo prognoses. Met de Regioscanner vergelijkt u regio’s en gemeenten door de tijd. Bekijk de ontwikkelingen op het gebied van studenten, onderwijs, arbeidsmarkt, demografie en sociaaleconomische kenmerken.

Meer informatie

Meer details over de methode achter de referentieraming 2024 (RR2024), vindt u in het rapport Referentieraming 2024 Link opent externe pagina .

  • Update

    2 keer per jaar

Kijk ook op het Dashboard mbo prognose Link opent externe pagina .