Naar Studenten

Prognoses aantal mbo-studenten

Studententellingen en -prognoses per mbo-instelling.

Studententellingen 2017 t/m 2021 en prognoses voor 2022 t/m 2036 per mbo-instelling

Bestand Peildatum Publicatiedatum
Update juni 2022 - Studentenprognoses mbo totaalbestand 2017-2036 (xlsx 2683kb) 1 oktober 2021 25 juni 2022

Update juni 2022

Vanaf deze publicatie telt DUO naast bekostigde hoofdinschrijvingen ook niet-bekostigde hoofdinschrijvingen mee. Het geldt voor de bron 1-cijferbestand mbo en voor de Referentieramingen. 

Dit verkleint het verschil in geraamde studentenaantallen op basis van voorlopige en definitieve onderwijsmatrices (van de Referentieramingen). 

De studentenaantallen voor historische schooljaren wijken af van eerdere publicaties, omdat nu de studenten met een niet-bekostigde hoofdinschrijving ook zijn meegeteld.

We vervangen vanaf deze publicatie de indeling in sectoren door indeling in sectorkamers, volgens de indeling van de SBB Link opent externe pagina .

Waarop is de referentieraming gebaseerd?

De referentieraming toont de verwachte ontwikkeling voor de komende jaren van de aantallen leerlingen en studenten aan instellingen in het bekostigd onderwijs in Nederland.

Op de volgende inzichten is de referentieraming gebaseerd:

  • Bevolkingsprognose van het CBS (geboorten, sterfte, immigratie en emigratie)
  • Onderwijsmatrices van de afdeling Informatieproducten van DUO (stromen in- door- en uit het onderwijs).
  • Werkloosheidsverwachting van het CPB (bepalend voor de verdeling van BBL- en BOL studenten)
  • Inzichten van de gevolgen van de coronamaatregelen voor onderwijsdeelname
Meer informatie

Meer details over de methode achter de referentieraming 2022 (RR2022), vindt u in het rapport Referentieraming 2022 Link opent externe pagina .

  • Update

    Per jaar 2 keer

Kijk ook op het Dashboard mbo prognose Link opent externe pagina .