Naar Studenten

Prognoses aantal mbo-studenten

Studententellingen 2018 t/m 2022 en voorspellingen 2023 t/m 2037 per mbo-instelling. De voorspellingen zijn op basis van de tellingen van 1 oktober van het laatste schooljaar.

Bestand Peildatum Publicatiedatum
Studentenprognoses mbo totaalbestand 2018-2037 (xlsx 2522kb) 1 oktober 2022 9 mei 2023
Waarop is de referentieraming gebaseerd?

De referentieraming toont de verwachte ontwikkeling voor de komende jaren van de aantallen leerlingen en studenten aan instellingen in het bekostigd onderwijs in Nederland.

Op de volgende inzichten is de referentieraming gebaseerd:

  • Bevolkingsprognose van het CBS (geboorten, sterfte, immigratie en emigratie)
  • Onderwijsmatrices van de afdeling Informatieproducten van DUO (stromen in- door- en uit het onderwijs).
  • Werkloosheidsverwachting van het CPB (bepalend voor de verdeling van BBL- en BOL studenten)
  • Inzichten van de gevolgen van de coronamaatregelen voor onderwijsdeelname
Meer informatie

Meer details over de methode achter de referentieraming 2023 (RR2023), vindt u in het rapport Referentieraming 2023 Link opent externe pagina .

  • Update

    2 keer per jaar

Kijk ook op het Dashboard mbo prognose Link opent externe pagina .