Naar Middelbaar beroepsonderwijs

Leerlingen-en studentenstromen vmbo en mbo

Dit dashboard geeft inzicht in de stroom van leerlingen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen. Deze data kan helpen in de gesprekken over het versterken van het beroepsonderwijs. 

U kunt scholen selecteren op regio, gemeente of bestuur. De leerlingenstromen kunt u filteren op type diploma, profiel en sectorkamer. Daarnaast kunt u de leerlingenstromen nog verder uitsplitsen naar bijvoorbeeld het verwantschap van opleidingen en switch of uitval in het mbo.

DashboardLink opent externe pagina

  • Opdrachtgever

    Sterk Beroepsonderwijs

  • Update

    1x per jaar

  • Publicatiedatum

    juni 2022