Naar Middelbaar beroepsonderwijs

Resultaten bij doorstroom vmbo-mbo

Inhoud onderzoek

Het rapport geeft een overzicht van de doorstroom van leerlingen van het vmbo naar het mbo. En hun resultaten in het mbo.

Download onderzoek

  • Publicatiedatum

    12 februari 2024