Naar Middelbaar beroepsonderwijs

Voortijdig schoolverlaten en Jongeren in een kwetsbare positie

Voortijdig schoolverlaten

Het dashboard geeft inzicht in de belangrijkste trends van voortijdig schoolverlaten (vsv) van de afgelopen 5 schooljaren. Deze trends zijn zowel landelijk als per Doorstroompunt of onderwijsinstelling weergegeven. 

Jongeren in een kwetsbare positie

Het dashboard geeft inzicht in de door- en uitstroomrichtingen en daginvulling van jongeren in een kwetsbare positie. Jongeren in een kwetsbare positie zijn jongeren die uitstromen uit het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo-basis en entree naar vervolgonderwijs, werk of dagbesteding.

DashboardLink opent externe pagina

  • Update

    2x per jaar

  • Publicatiedatum
    1 juli 2024