Naar Middelbaar beroepsonderwijs

Voortijdig schoolverlaten RMC regio's

Dashboard

Voortijdig schoolverlaten RMC regio's

DashboardLink opent externe pagina

Het dashboard 'Voortijdig schoolverlaten RMC regio's' geeft inzicht in de belangrijkste trends van voortijdig schoolverlaten (vsv) van de afgelopen 5 schooljaren. Deze trends zijn zowel landelijk als per RMC-regio weergegeven. 

Achtergrond

De doelstelling van het huidige kabinet is om het aantal nieuwe vsv'ers verder terug te dringen tot landelijk 20.000 en (extra) aandacht te besteden aan de positie van vsv’ers op de arbeidsmarkt. Zie ook Aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) | Voortijdig schoolverlaten (vsv) | Rijksoverheid.nl Link opent externe pagina

  • Update

    Elk jaar

  • Publicatiedatum

    14 maart 2022

Gegevens vindt u ook in de vsv-portal.

Nieuwe dashboards

Deze dashboards zijn in ontwikkeling:

  • Vsv voor onderwijsinstellingen 
  • Jongeren in een kwetsbare positie (ROC en RMC)