Doorstroomcijfers mbo in Mijn DUO vernieuwd

10 april 2020:

Doorstroomcijfers mbo in Mijn DUO vernieuwd

Er is een nieuwe versie van de doorstroomcijfers mbo (InZien) beschikbaar op Mijn DUO. Mbo-instellingen kunnen hierin visuele weergaven van data zien over de doorstroom van hun gediplomeerde mbo 4-studenten naar het hbo en hun vervolgsucces. Cijfers en percentages over  studiekeuze, uitval, studiewisselingen in het hbo, en over behaalde diploma’s en propedeuses kunnen u helpen bij het verbeteren van de aansluiting van uw opleidingen met het hbo.

Downloaden mogelijk

Alle cijfers zijn nu beschikbaar voor download als figuur (png) en als tabel (csv). U kunt deze gebruiken voor interne rapportages of koppelingen aan eigen data voor verdere analyses.

Inzicht hbo-opleidingen en hbo-locaties

Naast hbo-instellingen en hbo-sectoren is er nu verdere selectie op hbo-opleidingen en hbo-locaties mogelijk. Ook deze niveaus zijn gevisualiseerd (totale doorstroom, uitval en diplomasucces).

Geactualiseerde cijfers

De cijfers van het schooljaar 2018/2019 zijn gepubliceerd. U kunt nu zicht krijgen op de keuze voor hbo-instelling en de studiekeuze van de studenten uit het cohortjaar 2018/2019. Ook geeft het u een vollediger beeld van de vervolgprestaties van de studenten uit eerdere jaren.

Gebruiksvriendelijkheid toegenomen

De uitstraling van deze versie past beter bij de DUO vormgeving en de indeling van de pagina’s hebben een logische ordening. De omschrijvingen en woordenlijst zijn herzien en aangevuld. De mogelijkheid om te filteren (op mbo-opleiding, mbo-domein en beroepsopleiding) en het vergelijken met cijfers van andere mbo-instellingen zijn verbeterd en er is een zoek- en sorteerfunctie toegevoegd. 

Toegang

Voor inzicht in de cijfers over uw gediplomeerde mbo niveau 4 studenten logt u in op Mijn DUO zakelijk. Nadat u bent ingelogd gaat u naar ‘Alle onderwerpen’ en vervolgens ‘Onderwijsdata’.

Om in te loggen heeft u de gebruikersrol Medewerker Opleidingen nodig. Deze kunt u aanvragen bij de beheerder Bekostiging en Opleidingen van uw instelling.