financiele gegevens online

18 september 2018:

De bestanden bevatten de cijfers afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het jaar 2017. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van voorgaande jaren. De Inspectie van het Onderwijs werkt momenteel aan de Financiële Staat van het Onderwijs 2017. In dit rapport worden deze cijfers verwerkt tot een sectorbeeld en geduid. De minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sturen dit rapport voorzien van een beleidsreactie voor het einde van het jaar naar de Tweede Kamer.

Ga naar de financiele gegevens