Gegevens beschikbaar ten behoeve van de kwaliteitsplannen MBO

4 juli 2018:

DUO stelt gegevens beschikbaar aan de mbo-instellingen die hen kunnen helpen bij het opstellen van de kwaliteitsplannen.

Ter ondersteuning van de instellingen bij het vormgeven van de kwaliteitsagenda’s die in het kader van de Kwaliteitsafspraken 2019-2022 worden geschreven, zijn gegevens beschikbaar gesteld per instelling en opleiding. De gegevens zijn een verzameling afkomstig van DUO, MBO-raad en CBS. Het gaat om de indicatoren vsv, kwalificatiewinst (mbo-raad), startersresultaat (mbo-raad), aandeel werkenden (CBS), aandeel doorstroom naar een hoger niveau, succes eerstejaars in het hbo en aandeel bbl-ers.

Voor meer informatie over de kwaliteitsafspraken: https://www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl/
Voor de betreffende regeling kunt u hier terecht: https://www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl/documenten/publicatie/2018/06/15/regeling-kwaliteitsafspraken-2019-2022

Ten opzichte van de vorige versie zijn de scores op kwalificatiewinst vernieuwd. De kwalificatiewinst op niveau 4 is weggelaten, omdat deze overlap vertoonde met de doorstroom en het succes eerste jaars op het hbo. .Ga naar de Indicatoren kwaliteitsafspraken MBO