MBO-kwaliteitsagenda

21 augustus 2018:

Om de mbo-instellingen te ondersteunen bij het opstellen van de kwaliteitsagenda, zijn voor de landelijke speerpunten enkele indicatoren beschikbaar gesteld. Deze indicatoren kunnen gebruikt worden om de uitgangssituatie rond de landelijke speerpunten van de school te duiden.

Ten opzichte van de vorige versie zijn de scores op ‘kwalificatiewinst’ geactualiseerd. Ook het aandeel en aantal studenten onder ‘succes eerstejaars op het hbo’ is veranderd. Voor deze indicator bleek er een te grote groep gediplomeerden meegenomen te worden, waardoor de cijfers niet correct waren.

Verder zijn er een aantal aanvullende overzichten gemaakt, waardoor er nu per instelling nog meer informatie beschikbaar is. De indicatoren zijn nu over meerdere jaren inzichtelijk gemaakt, en kunnen op meerdere aggregatieniveaus (per domein, hoofdgroep, niveau en leerweg) worden bekeken. Hiermee is het mogelijk trends waar te nemen en op verschillende aggregatieniveaus vergelijkingen te maken, zowel landelijk als per instelling.

Ga naar de MBO-kwaliteitsafspraken