Naar Home

Nieuw overzicht ‘Indicatoren mbo 2021’

Op 17 maart 2021 is het overzicht ‘Indicatoren mbo 2021’ vervangen. 

Het overzicht bevat drie soorten indicatoren: Jaarresultaat/Diplomaresultaat, Financiële kengetallen en vsv-percentages. 

Door aanpassingen in de vsv-factsheets, moest ook het overzicht 'Indicatoren mbo' aangepast worden. Dit nieuwe overzicht van 17 maart 2021 heeft dus nieuwe vsv-percentages.