Naar Primair onderwijs

Sectoraal beeld po en vo

Inhoud onderzoek

DUO heeft medio 2016 de leerlingenprognoses geactualiseerd voor instellingen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo). Wat zeggen die prognoses over de verwachte leerlingendaling in het funderend onderwijs?

In het rapport wordt verslag gedaan van hoe de leerlingendaling naar verwachting de leerlingenaantallen van de instellingen in het funderend onderwijs zal raken, door sectoraal een beeld te schetsen van de verwachte jaarlijkse groei en krimp van de instellingen.

Download onderzoek

  • Publicatiedatum

    25 november 2016

  • Opdrachtgever

    Ministerie van OCW