Naar Primair onderwijs

Wegvallen eindtoets

Inhoud onderzoek

DUO voert elk jaar onderzoek uit naar de gevolgen van het wegvallen van de eindtoets in schooljaar 2019-2020 in het primair onderwijs. Er wordt gekeken naar de effecten van advisering en eindtoetsen op verschillende groepen leerlingen.

In dit rapport beschrijft DUO het gemiddelde advies, plaatsing in het vo en de heroverwegingen en bijstellingen van de leerlingen door 3 indicatoren:

  • geslacht
  • stedelijkheid en stedenindeling (g4, g40, overig)
  • sociaal economische status (SES)

Download onderzoek

  • Publicatiedatum

    9 maart 2023

  • Opdrachtgever

    Ministerie van OCW