Internationalisering in het ho

Internationalisering in het ho

Het afgelopen decennium is het hoger onderwijs in Nederland in hoog tempo geïnternationaliseerd. Deze ontwikkeling heeft geleid tot vragen over de toegankelijkheid en kwaliteit van het hoger onderwijs.

Ter ondersteuning van de discussie over dit onderwerp hebben de afdeling Informatieproducten van DUO en het Nuffic een rapport opgesteld op basis van een verkennend onderzoek naar internationalisering in het Nederlandse hoger onderwijs. 

Rapporten Rapport Internationalisering in het hoger onderwijs (pdf 2400kb)
Bijlage 2 Internationalisering in het hoger onderwijs (xlsx 119kb)
Status Definitief
Publicatiedatum 9 juli 2019
Updatefrequentie Niet van toepassing
Opdrachtgever Ministerie van OCW