Open data van DUO

Open Onderwijsdata Publicaties Indicatoren kwaliteitsafspraken mbo 2018 Indicatoren kwaliteitsafspraken MBO 2018

Indicatoren kwaliteitsafspraken MBO 2018

01. Indicatoren kwaliteitsafspraken MBO per instelling 2018

Ten opzichte van de vorige versie zijn de scores op kwalificatiewinst vernieuwd en is het aandeel en aantal studenten onder succes eerste jaars op het hbo veranderd. De kwalificatiewinst op niveau 4 is weggelaten, omdat deze overlap vertoonde met de doorstroom. Voor de indicator succes eerste jaars bleek er een te grote groep gediplomeerden meegenomen te worden, waardoor de cijfers niet meer goed waren.

Ter ondersteuning van de instellingen bij het vormgeven van de kwaliteitsagenda’s die in het kader van de Kwaliteitsafspraken 2019-2022 worden geschreven, zijn gegevens beschikbaar gesteld per instelling en opleiding. De gegevens zijn een verzameling afkomstig van DUO, MBO-raad en CBS. Het gaat om de indicatoren vsv, kwalificatiewinst (mbo-raad), startersresultaat (mbo-raad), aandeel werkenden (CBS), aandeel doorstroom naar een hoger niveau, succes eerstejaars in het hbo en aandeel bbl-ers.

Voor meer informatie over de kwaliteitsafspraken: https://www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl/
Voor de betreffende regeling kunt u hier terecht: https://www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl/documenten/publicatie/2018/06/15/regeling-kwaliteitsafspraken-2019-2022

Naast de bestanden per mbo-instelling is er ook een totaal bestand met alle mbo-instellingen beschikbaar gesteld.

02. Indicatoren kwaliteitsafspraken MBO per instelling 3 jaar 2018

Ter ondersteuning van de instellingen bij het vormgeven van de kwaliteitsagenda’s die in het kader van de Kwaliteitsafspraken 2019-2022 worden geschreven, wordt in dit bestand per instelling en opleiding een aantal gegevens van DUO, MBO-raad en CBS weergegeven. Het gaat om de indicatoren vsv, kwalificatiewinst (mbo-raad), startersresultaat (mbo-raad), aandeel werkenden (CBS), aandeel doorstroom, succes eerstejaars in het hbo en aandeel bbl-ers.

Van elk van de indicatoren worden waar mogelijk de gegevens over drie jaar getoond.

Voor meer informatie over de kwaliteitsafspraken: https://www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl/
Voor de betreffende regeling kunt u hier terecht: https://www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl/documenten/publicatie/2018/06/15/regeling-kwaliteitsafspraken-2019-2022

Naast de bestanden per mbo-instelling is er ook een totaal bestand met alle mbo-instellingen beschikbaar gesteld waar ook het landelijk totaal per indicator wordt getoond.
Mocht u als mbo-instelling een andere uitsplitsing willen of de gegevens op een ander aggregatieniveau willen, dan kunt u contact opnemen met DUO/Informatieproducten: informatieproducten@duo.nl

De fusie van ROC Leiden en het ID College naar MBO Rijnland is voor alle indicatoren verwerkt, behalve voor het aandeel werkenden afkomstig van het CBS.

03. Indicatoren kwaliteitsafspraken MBO geaggregeerd 3 jaar 2018

Ter ondersteuning van de instellingen bij het vormgeven van de kwaliteitsagenda’s die in het kader van de Kwaliteitsafspraken 2019-2022 worden geschreven, wordt in dit bestand per instelling en opleiding een aantal gegevens van DUO, MBO-raad en CBS weergegeven. Het gaat om de indicatoren vsv, kwalificatiewinst (mbo-raad), startersresultaat (mbo-raad), aandeel werkenden (CBS), aandeel doorstroom, succes eerstejaars in het hbo en aandeel bbl-ers.

Van elk van de indicatoren worden waar mogelijk de gegevens over drie jaar getoond. Anders dan in de bestanden 1 en 2 worden hier geaggregeerde gegevens getoond per domein, hoofdgroep, niveau en leerweg. Hiermee is het mogelijk op verschillende aggregatieniveau vergelijkingen te maken, zowel landelijk als per instelling.

Voor meer informatie over de kwaliteitsafspraken: https://www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl/
Voor de betreffende regeling kunt u hier terecht: https://www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl/documenten/publicatie/2018/06/15/regeling-kwaliteitsafspraken-2019-2022

Mocht u als mbo-instelling een andere uitsplitsing willen of de gegevens op een ander aggregatieniveau willen, dan kunt u contact opnemen met DUO/Informatieproducten: informatieproducten@duo.nl

De fusie van ROC Leiden en het ID College naar MBO Rijnland is voor alle indicatoren verwerkt, behalve voor het aandeel werkenden afkomstig van het CBS.
Bovendien zijn de gegevens van het CBS alleen per domein beschikbaar en niet per hoofdgroep.

04. Aandeel werkenden na 3 jaar 2018

In aanvulling op de gegevens over het aandeel werkenden over de gediplomeerden in het jaar 2015/16 zijn in deze tabel de gegevens beschikbaar gesteld van de gediplomeerden in de jaren 2012/13, 2013/14 en 2014/15 1 jaar na schoolverlaten.
Hierbij zijn ook de zzp-ers meegenomen in de berekening van het aandeel werkenden.
Voor de berekening van het aandeel werkenden zijn de gegevens over de drie jaar bij elkaar opgeteld.