Gebruik van studiefinanciering met verkeerde intenties

Naar aanleiding van een bericht in de media over mbo'ers in Rotterdam die studiefinanciering ontvangen zonder onderwijs te volgen, wordt in deze notitie een kwantitatieve verkenning uitgevoerd om inzicht te geven in onwaarschijnlijke loopbanen waar mogelijk verkeerde intenties bij de mbo-student aan ten grondslag liggen.

In het 1e deel wordt in kaart gebracht welke schoolloopbanen door mbo'ers worden gevolgd en ze kunnen wijzen op mbo'ers die ingeschreven staan voor een opleiding zonder de intentie deze succesvol af te ronden. Mogelijk staan deze studenten enkel ingeschreven om studiefinanciering te ontvangen als extra bron van inkomsten. Het 2e deel beschrijft het verzuim onder mbo'ers in relatie tot hun schoolloopbaan op basis van het digitaal verzuimloket. Om de groep te identificeren die mogelijk onderwijs volgt met als enige doel studiefinanciering te ontvangen, wordt er gebruikgemaakt van de gegevens uit de Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON). Op basis van deze gegevens wordt de groep geïdentificeerd aan de hand van de volgende aannames:

  • De mbo-student wil zoveel mogelijk buiten het zicht van de instelling blijven: de mbo-student schrijft zich binnen een schooljaar meerdere keren in en switcht binnen het schooljaar meerdere keren van opleiding of instelling.
  • De mbo-student is niet gericht op het behalen van een diploma: hij stroomt een jaar later zonder diploma uit het mbo.

Omdat er voor niveau 1 en 2 geen prestatiebeurs geldt en een diploma dus geen vereiste is om de ontvangen studiefinanciering als gift te ontvangen, focussen we enkel op deze mbo'studenten. Verder geldt dat we enkel kijken naar de mbo'ers van 18 jaar en ouder die ingeschreven staan bij een bol-opleiding. Voor de analyses bekijken we de mbo'ers die ingeschreven staan in het schooljaar 2014-2015.

Rapport Verkenning studiefinanciering mbo (pdf 232kb)
Status Definitief
Publicatiedatum 25 oktober 2016
Updatefrequentie Niet van toepassing
Opdrachtgever Ministerie van OCW