Naar Over DUO

Leveranciers en externe privaatrechtelijke volmachten

De inkoop van goederen en diensten ten behoeve van DUO verloopt via IUC-Noord Link opent externe pagina .

Externe privaatrechtelijke volmachten

DUO verricht rechtshandelingen ter verkrijging van goederen en diensten, anders gezegd: zij gaat op dit punt financiële verplichtingen naar derden aan. Hiervoor heeft DUO een aantal functionarissen aangewezen die namens DUO deze verplichtingen mogen aangaan. Deze personen hebben een externe private volmacht en uitsluitend zij mogen dan ook de overeenkomsten met de betreffende derden aangaan en de daaruit volgende contracten ondertekenen. Het is daarom van belang er zeker van te zijn dat de persoon met wie u onderhandelt ook daadwerkelijk bevoegd is om de Dienst Uitvoering Onderwijs te vertegenwoordigen en contracten te ondertekenen.

Hieronder vindt u het overzicht van de externe privaatrechtelijke volmachten zoals ook is neergelegd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Externe privaatrechtelijke volmachten Dienst Uitvoering Onderwijs per 20 augustus 2019
Procuratiehouder Omschrijving Mandaat
H.A. Harmsma (Directeur-Generaal Dienst Uitvoering Onderwijs) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 1 (het sluiten van huur-, huurkoop- en leaseovereenkomsten; het deelnemen in een NV of BV; de voorlopige of definitieve kwijtschelding van vorderingen op derden) Tot €500.000
H.A. Harmsma (DG DUO) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 (overige externe verplichtingen) Onbeperkt
W.J. Westerbeek (Hoofddirecteur Financiën & Services) Achtervang voor DG-DUO voor het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 1 Tot €500.000
W.J. Westerbeek (HD Financiën & Services) Achtervang voor DG-DUO voor het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Onbeperkt
W.J. Westerbeek (HD Financiën & Services) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €400.000
W.G.J. Snijders (HD Uitvoering) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €400.000
K. de Groot (Manager SSO-Noord) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €400.000
L. Bos (Teamleider) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €144.000
C.J. Valkenburg (Teamleider) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €144.000
L Tuinder (Teamleider) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €144.000
D. Douma (Tactisch inkoper) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €50.000
R. Gerbrandij (Tactisch inkoper) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €50.000
C.G.M. Jorna (Tactisch inkoper) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €50.000
P.W.J.M. Koeckebacker (Tactisch inkoper) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €50.000
J. Soyer (Tactisch inkoper) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €50.000
A.R. Willemsen (Tactisch inkoper) Het aangaan van externe verplichtingen die vallen onder categorie 2 Tot €50.000
Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee