Naar Persberichten

Jaarbericht 2018 gepubliceerd

Op woensdag 15 mei heeft DUO het Jaarbericht 2018 Link opent externe pagina gepubliceerd. DUO kijkt hier onder andere terug op de invoering van het ‘programma vernieuwing studiefinanciering’, één van de grootste ict-operaties die ooit bij de overheid plaatsvond. En op het ‘doorontwikkelen van het Basisregister Onderwijsnummer (BRON)’, ruim 800 administraties van scholen kunnen nu in een paar seconden gegevens uitwisselen.

Omdat DUO taken uitvoert die een groot deel van samenleving raken, wil de organisatie publiek verantwoording afleggen over die activiteiten. Dat gebeurt in dit Jaarbericht. DUO publiceert geen Jaarverslag, omdat dit voor een agentschap niet nodig is. De bedrijfsvoeringsparagraaf, balans, winst- en verliesrekening, en de accountantsverklaring staan in het Jaarverslag van het ministerie van OCW.

Het Jaarbericht verschijnt ieder jaar op verantwoordingsdag, de dag waarop het kabinet het Financieel Jaarverslag presenteert en ministeries hun afzonderlijke jaarverslagen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee