Naar Home

Publieke dienstverleners: aan de slag voor overheid die er is voor iedereen

De publieke dienstverleners van Nederland willen samen met het nieuwe kabinet aan de slag om de plannen uit het coalitieakkoord uit te voeren, ‘zodat burgers een overheid ontmoeten die er is voor iedereen: betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig’.

Dat schrijft het Netwerk van Publieke Dienstverleners, met daarin bestuurders van onder meer Rijkswaterstaat, UWV, CBR, Kadaster, DUO, Nationale Politie, Belastingdienst en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), in een eerste reactie op het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord.

De publieke dienstverleners noemen het verheugend dat in het nieuwe coalitieakkoord ruim aandacht is voor de uitvoering in Nederland. Dat is de plek waar de belofte om meer aandacht te hebben voor de menselijke maat en de burger centraal te stellen moet worden waargemaakt. Dat kan alleen, zo benadrukken de bestuurders, als er voldoende tijd wordt genomen om de plannen uit het coalitieakkoord uit te werken en te implementeren. Daarnaast moeten uitvoeringsorganisaties voldoende ruimte krijgen om de plannen op basis van hun expertise te kunnen uitvoeren en is er voldoende structurele financiering nodig om de plannen te realiseren.

Het akkoord geeft op veel punten vertrouwen dat de uitvoering serieus wordt genomen en de ruimte krijgt, stellen de bestuurders in hun brief. Maar er zijn ook nog onduidelijkheden, bijvoorbeeld of de plannen ook in de tijd en in samenloop met elkaar realiseerbaar zijn. De publieke dienstverleners verwachten daarom dat uitgewerkte plannen die naar de Kamer gaan voorzien zullen zijn van uitvoeringstoetsen. Ook de financiële onderbouwing vraagt om meer duidelijkheid. ‘We kunnen nu onvoldoende inschatten of de plannen ook worden voorzien van voldoende, structurele financiële basis. Zonder adequate financiële middelen is het niet mogelijk om de plannen effectief, efficiënt en structureel tot uitvoering te brengen.’

Daarnaast vragen de publieke dienstverleners aandacht voor de stapeling van wetten en beleidsvoornemens over het fysieke domein, het veiligheidsdomein en het sociaal domein heen. Maatregelen in het ene domein, kunnen een negatieve uitwerking hebben in het andere. ‘Het is heel belangrijk dat politiek, beleid en uitvoering in de aankomende periode aandacht blijven houden voor de onvoorziene, ongewenste effecten van deze stapeling.’

De bestuurders doen tot slot een oproep aan het nieuwe kabinet om gedurende de gehele kabinetsperiode in gesprek te blijven en samen te werken met de publieke dienstverleners.

Lees hier de volledige brief van de publieke dienstverleners (479Kb, pdf).

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee