Vakgebied ICT

Als uitvoeringsorganisatie hebben we een hoogontwikkeld ICT-landschap. Dat moeten we onderhouden en doorontwikkelen. Dat doen we goed en dat houden we graag zo. Dus we hebben goede ICT'ers keihard nodig.

Intelligente ICT'ers

Informatie- en communicatietechnologie ontwikkelt en beheert ICT-diensten en ICT-producten voor ons primaire proces. De ICT-functie is medebepalend voor DUO’s dienstverlening en de waardering van onze diensten door de klant. We hebben daar slimme jongens (m/v!) voor nodig. Slim, maar je hoeft niet per se een nerd te zijn om onze ICT-afdeling te kunnen versterken. Nou vooruit: een beetje nerd mag. Hoeft niet, mág.

Onderdelen

Onze ICT is grofweg in twee onderdelen te verdelen:
  • Softwarehuis: analyse, ontwerp, software, technisch- en functioneel applicatiebeheer, implementatie en testservices. SWH levert vakkundig personeel aan de DevOps Teams.
  • Infrastructuur en exploitatie (I&E): ontwikkeling, instandhouding en beheer van de technische infrastructuur en systemen op de technische infrastructuur.