Naar Home

Aanvullende beurs

Doet u mbo, hbo of universiteit en hebt u studiefinanciering? Als uw ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan uw opleiding, kunt u misschien een aanvullende beurs krijgen.

3. Inkomen ouders

Voor de berekening van de aanvullende beurs kijken we standaard naar het inkomen van 2 jaar geleden. We noemen dit het ‘peiljaar’. DUO vraagt het inkomen van uw ouders automatisch op bij de Belastingdienst.

Verlegging peiljaar

Is het inkomen van uw ouders gedaald? Dan kunnen zij 'verlegging van het peiljaar' aanvragen. We kijken dan naar een later inkomensjaar. Dit kan u een hogere aanvullende beurs opleveren.

Voorwaarden

Er geldt 1 voorwaarde: het gezamenlijk inkomen moet minstens 15% zijn gedaald ten opzichte van het peiljaar.

Welk peiljaar

Als het peiljaar 2015 is, kan het verlegd worden naar 2016 of 2017.
Als het peiljaar 2016 is, kan het verlegd worden naar 2017 of 2018.

Aanvragen

Uw ouders moeten zelf verlegging van het peiljaar aanvragen. Dit kan in Mijn DUO.

Inkomen buiten Nederland

Als uw ouders een inkomen buiten Nederland hebben, kunnen we dat meestal niet opvragen. Ze moeten dan zelf hun inkomen doorgeven.

  • We proberen eerst bij de Belastingdienst het inkomen van uw ouders op te vragen. Lukt dit niet? Dan sturen we u het formulier Opgave oudergegevens. Uw ouders moeten dit formulier invullen en naar DUO sturen.
  • Na een paar weken krijgen uw ouders het formulier Financiële navraag, met vragen over hun inkomen. Dit formulier moeten ze met bewijsstukken naar DUO sturen.
  • Uw ouders krijgen daarna elk jaar het formulier Financiële navraag. Dit gebeurt zolang u een aanvullende beurs hebt en uw ouders een inkomen buiten Nederland.

Inkomen op de Antillen

Als uw ouders op de Antillen wonen, vragen we hun inkomen eerst op bij de belastingdienst van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland. Lukt dit niet, dan moeten ze zelf hun inkomensgegevens aan ons doorgeven. Ze moeten dan de machtiging Verklaring inkomstenbelasting meesturen met het formulier Financiële navraag.

Ouders kunnen u machtigen

Uw ouders kunnen u machtigen om de formulieren voor de aanvullende beurs in te vullen. Dat doen ze met het machtigingsformulier. Hebben uw ouders DigiD? Dan kunnen ze u ook machtigen om hun zaken in Mijn DUO te regelen. Dit regelt u met DigiD Machtigen.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee