Naar Home

Aanvullende beurs

Doet u mbo, hbo of universiteit en hebt u studiefinanciering? Als uw ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan uw opleiding, kunt u misschien een aanvullende beurs krijgen.

4. Problemen met ouders

Gegevens ouders onbekend

We vragen de adresgegevens van uw ouders op bij de gemeente. Als we niet kunnen achterhalen wie uw ouders zijn, bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland wonen, krijgt u formulieren Opgave oudergegevens toegestuurd. Uw ouders moeten deze invullen en terugsturen.

Ouders gaan scheiden

Als uw ouders gaan scheiden, heeft dat geen invloed op uw aanvullende beurs. De aanvullende beurs blijft gebaseerd op het gezamenlijke inkomen van beide natuurlijke ouders of adoptieouders.

Ouders werken niet mee

Soms kunnen of willen ouders niet meewerken. We kunnen dan hun inkomen opvragen. Of het helemaal buiten beschouwing laten.

Inkomen ouders opvragen

Kan uw ouder geen inkomensgegevens opsturen of weet u niet waar uw ouder woont? Dan kunt u DUO vragen het inkomen te achterhalen. Gebruik hiervoor het formulier Verzoek inkomen ouders opvragen. Als we het inkomen weten, berekenen we uw aanvullende beurs.

Inkomen ouders buiten beschouwing laten

U kunt ons vragen om het inkomen van uw ouder niet mee te tellen als:

  • het contact met uw ouder verbroken is voor uw 12e verjaardag
  • u een ernstig conflict hebt met uw ouder, over meer dan alleen geldzaken
  • het gezag van uw ouder is beëindigd
  • de verblijfplaats van uw ouder onbekend is
  • u niet bent erkend door uw ouder
  • de vastgestelde alimentatie ten minste 12 aaneengesloten maanden oninbaar is.

Gebruik het formulier Verzoek inkomen ouders buiten beschouwing laten. Op het formulier staat welke bewijsstukken u moet meesturen. Soms hebben we ook een verklaring van een deskundige nodig.

Hoe het verdergaat

Het opvragen van het inkomen gaat meestal vrij snel. Vraagt u om het inkomen helemaal buiten beschouwing te laten? Dat kan langer duren, omdat we bewijsstukken moeten beoordelen. U moet die bewijsstukken verzamelen en daarna opsturen of inleveren bij een servicekantoor.

Ouders in schuldsanering of failliet

Zitten uw ouders in een schuldsaneringstraject of zijn ze failliet verklaard? Dan kan dit betekenen dat u meer aanvullende beurs krijgt. Uw ouders kunnen een brief sturen waarin ze vragen om rekening te houden met hun situatie. Ze moeten een bewijsstuk meesturen waaruit blijkt dat er sprake is van schuldsanering of faillissement. Dat kan naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50021
9702 BA Groningen

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee