Naar Home

Aanvullende beurs

Doe je mbo, hbo of universiteit en heb je studiefinanciering? Als je ouders weinig of niet kunnen meebetalen aan je opleiding, kun je misschien een aanvullende beurs krijgen.

4. Problemen met ouders

Gegevens ouders onbekend

We vragen de adresgegevens van je ouders op bij de gemeente. Als we niet kunnen achterhalen wie je ouders zijn, bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland wonen, krijg je formulieren Opgave oudergegevens toegestuurd. Je ouders moeten deze invullen en terugsturen.

Ouders gaan scheiden

Als je ouders gaan scheiden, heeft dat geen invloed op je aanvullende beurs. De aanvullende beurs blijft gebaseerd op het gezamenlijke inkomen van beide natuurlijke ouders of adoptieouders.

Ouders werken niet mee

Soms kunnen of willen ouders niet meewerken. We kunnen dan hun inkomen opvragen. Of het helemaal buiten beschouwing laten.

Inkomen ouders opvragen

Kan je ouder geen inkomensgegevens opsturen of weet je niet waar je ouder woont? Dan kun je DUO vragen het inkomen te achterhalen. Gebruik hiervoor het formulier Verzoek inkomen ouders opvragen. Als we het inkomen weten, berekenen we je aanvullende beurs.

Inkomen ouders buiten beschouwing laten

Je kunt ons vragen om het inkomen van je ouder niet mee te tellen als:

  • je sinds je 12e geen contact hebt met je ouder
  • je een ernstig conflict hebt met je ouder, over meer dan alleen geldzaken
  • het gezag van je ouder is beëindigd
  • de verblijfplaats van je ouder onbekend is
  • je niet bent erkend door je ouder
  • de alimentatie die voor jou is vastgesteld minstens 12 maanden achter elkaar niet te innen is.

Gebruik het formulier Verzoek inkomen ouders buiten beschouwing laten. Op het formulier staat welke bewijsstukken je moet meesturen. Soms hebben we ook een verklaring van een deskundige nodig.

Hoe het verdergaat

Het opvragen van het inkomen gaat meestal vrij snel. Vraag je om het inkomen helemaal buiten beschouwing te laten? Dat kan langer duren, omdat we bewijsstukken moeten beoordelen. Jij moet die bewijsstukken verzamelen en daarna opsturen of inleveren bij een servicekantoor.

Ouder overleden

Het inkomen van een overleden ouder telt niet mee bij de berekening. In de meeste gevallen hoef je het overlijden niet door te geven. Woonde je ouder in het buitenland, dan moet je het wel zelf doorgeven.

Ouders in schuldsanering of failliet

Zitten je ouders in een schuldsaneringstraject of zijn ze failliet verklaard? Dan kan dit betekenen dat je meer aanvullende beurs krijgt. Je ouders kunnen een brief sturen waarin ze vragen om rekening te houden met hun situatie. Ze moeten een bewijsstuk meesturen waaruit blijkt dat er sprake is van schuldsanering of faillissement. Dat kan naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50021
9702 BA Groningen

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee