Footer

Particulier Een klacht indienen

Een klacht indienen

U bent niet tevreden

Als u ontevreden bent over DUO, dan kunt u een klacht indienen.

Wat moet u doen?

Vindt u dat u niet netjes behandeld bent door DUO of een van onze medewerkers? Dan kunt u een klacht indienen. Dit doet u als volgt:

Post

Verstuurt u uw klacht liever per post? Stuur dan een brief naar:

Klachtenfunctionaris DUO
Antwoordnummer 392
9700 VB Groningen

Een postzegel is niet nodig.

De afhandeling

Onze onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt telefonisch contact met u op, of stuurt u een ontvangstbevestiging. Hij verzamelt informatie en informeert de betrokken partijen. U krijgt binnen 4 weken telefonisch of schriftelijk bericht over de uitkomst van het onderzoek.

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de manier waarop DUO uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u de Nationale ombudsman nog vragen uw klacht te onderzoeken.