Footer

Particulier Service Iemand machtigen

Iemand machtigen

Een ander uw zaken laten regelen

DUO mag nooit persoonsgebonden informatie over anderen geven, zelfs niet als de persoon minderjarig is. Gegevens verstrekken we alleen aan de betrokkene zelf. Wilt u toch dat iemand anders uw zaken regelt bij DUO? Dan moet u die persoon machtigen.

Hoe regelt u een machtiging?

In de meeste gevallen regelt u een machtiging per formulier. Welk formulier u nodig heeft, leest u in de tabel. Een machtiging voor Mijn DUO regelt u online.

* Advocaten hoeven niet gemachtigd te worden.
U wilt iemand machtigen om U regelt de machtiging met
persoonsgebonden informatie op te vragen het formulier Machtigen (pdf 104kb)
in Mijn DUO zaken te regelen DigiD Machtigen
per post zaken te regelen het formulier Machtigen (pdf 104kb)
het lesgeld te betalen het formulier Aanvraag betalingsregeling lesgeld (pdf 96kb)
bezwaar te maken * het formulier Machtiging voor bezwaarprocedure (pdf 91kb)

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee