Footer

Particulier Iemand machtigen

Iemand machtigen

Een ander uw zaken laten regelen

DUO mag nooit persoonsgebonden informatie over anderen geven, zelfs niet als de persoon minderjarig is. Gegevens verstrekken we alleen aan de betrokkene zelf. Wilt u toch dat iemand anders uw zaken regelt bij DUO? Dan moet u die persoon machtigen.

Hoe regelt u een machtiging?

In de meeste gevallen regelt u een machtiging per formulier. Welk formulier u nodig heeft, leest u in de tabel. Een machtiging voor Mijn DUO regelt u online.

* Advocaten hoeven niet gemachtigd te worden.
U wilt iemand machtigen om U regelt de machtiging met
persoonsgebonden informatie op te vragen het formulier Machtigen (pdf 105kb)
in Mijn DUO zaken te regelen DigiD Machtigen
per post zaken te regelen het formulier Machtigen (pdf 105kb)
het lesgeld te betalen het formulier Aanvraag betalingsregeling lesgeld (pdf 96kb)
de ov-boete in termijnen te betalen het formulier Incasso machtiging betalingsregeling ov-boete (pdf 95kb)
bezwaar te maken * het formulier Machtiging voor bezwaarprocedure (pdf 91kb)

Machtiging intrekken

U kunt een machtiging op elk moment intrekken.
Heeft u iemand gemachtigd om persoonsgebonden informatie op te vragen? Gebruik dan het formulier Machtiging. Op het formulier kunt u de einddatum van de machtiging invullen. Vul ook de gegevens van uzelf en de gemachtigde in. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

Wilt u een machtiging voor Mijn DUO intrekken? Dit regelt u online via DigiD Machtigen.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee