Naar Home

Consequences of Brexit / Gevolgen Brexit

On the 31st of January 2020, the United Kingdom (UK) officially left the European Union (EU). This event can in turn, have consequences for Dutch citizens living and studying in the UK, and British citizens living and studying in the Netherlands. There currently is a transition period which is set to last until the 31st of December 2020. During this period, nothing will change for you. Your situation after the 31st of December 2020 may vary depending on whether the Withdrawal Agreement applies to you.

Dutch nationals studying in the United Kingdom
The Dutch measures

Are you currently studying in higher education in the UK with Dutch student finance, or do you intend to do so after Brexit? In that case, you will keep your right to student finance as Dutch student finance is awarded regardless of the study programme being in the EU or not.

The British measures
The government of the UK has indicated
 • that tuition fees for the academic year 2020/2021, will not change as a result of Brexit. Tuition fees will not change for the duration of the study programme.
 • that new students starting in the next academic year (2021/2022), will no longer be eligible to lower tuition fees and will instead be required to pay the higher international tuition fee rates. Tuition fees may vary depending on the study programme or the university.
British nationals studying in the Netherlands
Are you a British national currently studying in the Netherlands or are you considering to do so? Then
 • please be sure to register with the Dutch Personal Records Database (BRP) no later than on the 31st of December 2020.
  Should this prove impossible, please make sure that you have proof of residence (registered to your name) in the Netherlands, dated no later than the 31st of December 2020.
 • and to request a residence permit (Type ‘Article 50’) from the Immigration and Naturalisation Service (IND) no later than on the 30th of June 2021. By doing so you will be able to retain your current rights to student finance, lifelong learning credit, a tuition fee loan and the Dutch (EU-citizen) tuition fees.
British students who enroll in February 2021 and who do not meet the conditions mentioned above, will be required to pay a higher tuition fee rate and will not be eligible to receive student finance.
Recognition of UK qualifications for the Dutch labour market

During the transition period, you will still be able to apply for recognition of qualifications obtained in the UK. Requests for recognitions that have been received by, at the latest, the 31st of December 2020, will be processed following the current EU-standards as much as possible. Any existing recognitions will remain valid.

Further information on government.nl

On government.nl Link opent externe pagina and here Link opent externe pagina, you will find an overview of all the consequences of Brexit for students, both British and Dutch.

Gevolgen Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020 verlaten. Dit heeft op termijn gevolgen voor Nederlanders in het VK en voor Britten in Nederland. Momenteel is er een overgangsperiode die duurt tot en met 31 december 2020. In deze overgangsperiode verandert er nog niets voor u. De situatie na die datum kan anders zijn. Dat hangt af van de vraag of u onder het terugtrekkingsakkoord valt.

Als Nederlander studeren in het Verenigd Koninkrijk
De Nederlandse maatregelen

Studeert u met Nederlandse studiefinanciering in het Britse hoger onderwijs? Of wilt u dat na de Brexit gaan doen? Dan verandert er niets aan uw recht op studiefinanciering. Het maakt voor uw Nederlandse studiefinanciering niet uit of u binnen óf buiten de EU studeert.

De Britse maatregelen
De Britse regering heeft aangegeven:
 • dat het collegegeld in het VK in de collegejaren 2019/2020 en 2020/2021 niet verandert door de Brexit. Dit collegegeld blijft in principe gelden voor de gehele duur van de studie.
 • dat Europese studenten die vanaf het collegejaar 2021/2022 met een studie starten niet meer in aanmerking komen voor het collegegeldtarief dat geldt voor Britse burgers. Zij moeten het internationale tarief betalen. De hoogte van het internationale collegegeldtarief verschilt per universiteit en per opleiding.
Als Brit studeren in Nederland
Bent u Brits en studeert u in Nederland, of gaat u hier studeren? Dan moet u
 • uiterlijk 31 december 2020 ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland.
  Als dit niet mogelijk is, zorg er dan voor dat u uiterlijk 31 december 2020 op een Nederlands adres woont en dat u een bewijs heeft dat uw naam bij dat adres geregistreerd staat.
 • en uiterlijk 30 juni 2021 een verblijfsvergunning type ‘Article 50’ hebben aangevraagd bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Hiermee behoudt u, ook na 31 december 2020, recht op studiefinanciering, levenlanglerenkrediet, collegegeldkrediet en wettelijk collegegeld.
Start u als Britse student per 1 februari 2021 met een Nederlandse studie in het hoger onderwijs en voldoet u niet aan bovenstaande volwaarden? Dan betaalt u (het hogere) instellingscollegegeld. Daarnaast kunt u geen aanspraak maken op Nederlandse studiefinanciering.
Erkenning Britse beroepskwalificaties

Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode, waarin niets verandert aan de erkenning van uw beroepskwalificatie. Beroepskwalificaties die voor afloop van de overgangsperiode in het VK erkend zijn, blijven geldig. De situatie na die datum kan voor nieuwe aanvragen anders zijn. Dat hangt af van de nieuwe regels in het VK en de afspraken die het VK en de EU maken over de erkenning van beroepskwalificaties.

Meer informatie op rijksoverheid.nl

Op rijksoverheid.nl Link opent externe pagina en hier Link opent externe pagina staat een overzicht van de gevolgen van de Brexit voor zowel Nederlandse studenten in het Verenigd Koninkrijk, als voor Britse studenten in Nederland.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee