Leraar

Particulier Leraar Gift of terugbetalen

Gift of terugbetalen

Uw subsidie wordt vastgesteld

Uw lerarenbeurs wordt definitief vastgesteld binnen 22 weken na afloop van het studiejaar waarvoor u de lerarenbeurs kreeg.

Studiepunten niet gehaald

Heeft u geen 15 studiepunten gehaald? Dan bent u verplicht dit zo snel mogelijk via Mijn DUO door te geven. Als u wel minstens 15 studiepunten heeft gehaald, hoeft u niets te doen.
Had u vóór 2013-2014 al een lerarenbeurs? Dan gelden iets andere regels.

Controle

DUO controleert steekproefsgewijs of u de lerarenbeurs terecht heeft ontvangen. Bewaar daarom de volgende bewijsstukken:

  • een document met de behaalde studiepunten van dat studiejaar
  • een betaalbewijs van het collegegeld waar het bedrag op staat.

Rekeningnummer

Wilt u of moet u de lerarenbeurs terugbetalen, dan kan dat op rekeningnummer NL04 INGB 0705 0018 65 van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Vermeld bij uw betaling altijd uw burgerservicenummer en het onderwerp ‘lerarenbeurs’.

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050-599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar lerarenbeurs@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee