Naar Inschrijven en betalen opleiding

Lesgeld

Een opleiding kost geld. Vanaf uw 18e betaalt u zelf mee. Doet u mbo of vavo, dan moet u lesgeld betalen. U betaalt alleen lesgeld voor voltijdopleidingen. Het maakt daarbij niet uit of u lessen volgt of stage loopt.

  1. In het kort
  2. Betaalwijze en incasso's
  3. Lesgeld terugkrijgen
  4. Uw opleiding
  5. Asielzoeker of vreemdeling met W-document

Betaalwijze en incasso’s

Als u voor het schooljaar 2019-2020 lesgeld moet betalen, krijgt u hierover in de 2e helft van september bericht. Daarna kunt u het lesgeld in 1 keer overmaken. Betaalt u liever in termijnen, dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

Lesgeld betalen voor vavo

Doet u voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en krijgt u een aanvullende toelage? Dan verrekenen we het lesgeld met uw toelage. Dit doen we door iedere maand € 96,25 op uw aanvullende toelage in te houden. U hoeft het lesgeld dan niet zelf te betalen.

Is uw aanvullende toelage minder dan € 96,25 per maand? Dan kunnen we maar een deel van uw lesgeld verrekenen. De rest moet u zelf betalen. U krijgt hierover bericht.

Betalingsregeling lesgeld

Vraagt u een betalingsregeling aan? Dan incasseren we uw lesgeld in 9 maandelijkse bedragen van € 129,78. De 1e termijn schrijven we af in de maand nadat u een betalingsregeling aanvraagt. Dit gebeurt rond de 25e van de maand. Een andere regeling is niet mogelijk.
Betaalde u zelf in het schooljaar 18-19 in termijnen? Dan gaan we hier voor het schooljaar 19-20 mee door. U krijgt dan in de 2e helft van september bericht over de hoogte van de bedragen en de momenten van afschrijving.

U begint later in het schooljaar

Als u later in het schooljaar begint, betaalt u minder lesgeld. We incasseren uw lesgeld dan in minder dan 9 termijnen.

Aanvragen betalingsregeling

  1. Log in op Mijn DUO om uw lesgeld in termijnen te betalen. Wacht hiermee tot u het betalingsverzoek hebt gekregen.
  2. Vraag de betalingsregeling aan vóór de vervaldatum op het betalingsverzoek. Doet u dat niet, dan moet u het lesgeld in 1 keer betalen.

Inloggen lukt niet

Lukt inloggen op Mijn DUO niet? Gebruik dan het formulier Aanvraag betalingsregeling lesgeld. De verwerkingstijd van een formulier is wel langer. Het formulier voor het schooljaar 2019-2020 vindt u hier vanaf de tweede helft van september 2019.

Iemand anders betaalt

Wil iemand anders uw lesgeld in 1 keer betalen? Dan kan die persoon de betaalgegevens gebruiken die in het betalingsverzoek staan. In termijnen betalen kan ook. Vul dan samen het formulier Aanvraag betalingsregeling lesgeld in.

Het formulier voor het schooljaar 2019-2020 vindt u hier vanaf de tweede helft van september 2019.

Rekeningnummer wijzigen

Wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Log dan in op Mijn DUO. Ga naar 'Mijn studies en diploma's' en kies voor ‘Lesgeld’. Klik daarna op 'Wijzig' achter 'Rekeningnummer'.
Geef uw nieuwe rekeningnummer door vóór de 11e van de maand. Anders gaat de wijziging een maand later in. Tot die tijd schrijven we af van het oude rekeningnummer.

Incasso mislukt

Als we het lesgeld niet kunnen afschrijven, proberen we het de volgende maand nog een keer. Lukt het een 2e keer niet om het lesgeld af te schrijven, dan vervalt de betalingsregeling. U moet het openstaande bedrag dan in 1 keer betalen.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee