Naar Home

Rente

Read this page in English

Hebt u een prestatiebeurs of lening? Dan loopt daar rente over. De afgelopen jaren was de rente steeds 0%. Vanaf 1 januari 2023 ging de rente voor alle studenten omhoog.

Wat is de rente?

Het rentepercentage is gekoppeld aan de terugbetalingsregels waar u onder valt. Of u moet terugbetalen is afhankelijk van het halen van uw diploma en of u leent. In Mijn DUO kunt u bij ‘Mijn Schulden’ zien onder welke terugbetalingsregels u valt.

Terugbetalingsregels SF15:

 • U hebt 15 jaar de tijd om uw lening terug te betalen.
 • De rente in 2023 voor deze leningen is 1,78% per jaar.

Terugbetalingsregels SF35:

 • U hebt 35 jaar de tijd om uw lening terug te betalen.
 • De rente in 2023 voor deze leningen is 0,46% per jaar.

Ik studeer niet meer

Bent u al aan het terugbetalen? Dan gaat uw rente alleen omhoog als uw nieuwe rentevaste periode vanaf 2023 ingaat. Had u voor het laatst studiefinanciering in 2022, dan geldt het nieuwe percentage vanaf 2023 voor een periode van 5 jaar.

In november hebt u bericht gekregen over uw rentepercentage en maandbedrag. Bekijk ook de mogelijkheden om minder af te lossen of meer af te lossen.

Waarom de rente verschillend is

Het rentepercentage is afhankelijk van de terugbetalingsregels, omdat er een verschil is in de terugbetalingsperiode. Onder de terugbetalingsregels van SF15 is deze periode 15 jaar en onder SF35 is dit 35 jaar.

Zo wordt de rente berekend:

 • Het rentepercentage onder de terugbetalingsregels SF15 hangt af van de gemiddelde rente op de drie- tot vijfjaarsobligaties in de maand september. Dus de rente in alleen die ene maand.
 • Het rentepercentage onder de terugbetalingsregels SF35 hangt af van de gemiddelde rente op de vijfjaarsobligaties van oktober tot en met september het jaar daarna. Dus een periode van 12 maanden.

De gemiddelde rente over een periode van 12 maanden kan anders zijn dan de rente in alleen de maand september. Vandaar dat de percentages kunnen verschillen.

Wie bepaalt de rente?

Het ministerie van OCW bepaalt ieder jaar de rente op studieleningen. Die rente is gekoppeld aan de rente die de overheid betaalt voor leningen op de kapitaalmarkt. Dit noemen we staatsleningen. De afgelopen jaren was de rente op staatsleningen erg laag, en daardoor ook de rente op studieleningen. Door de inflatie is de rente weer aan het stijgen. De staat moet dus meer betalen voor haar leningen. Hierdoor wordt de rente op studieleningen ook weer hoger.

Hoeveel rente betaal ik per maand?

In 2023 betaalt u 1,78% of 0,46% rente. Dit is het percentage per jaar. Dit rentepercentage kunt u omrekenen naar het percentage per maand. Dit heet het maandperunage. Het maandperunage is lager dan het rentepercentage per jaar.

Voorbeeld 0,46%

Rentepercentage per jaar: 0,46%
Het maandperunage van 0,46% = 0,00038253 (afgerond)

Totaal studieschuld: € 10.000,-
Rente per jaar: (€ 10.000,- x 0,0046 =) € 46,00
Rente per maand: (€ 10.000,- x 0,00038253 =) € 3,83

Voorbeeld 1,78%

Rentepercentage per jaar: 1,78%
Het maandperunage van 1,78% = 0,00147137 (afgerond)

Totaal studieschuld: € 10.000,-
Rente per jaar: (€ 10.000,- x 0,0178 =) € 178,00
Rente per maand: (€ 10.000,- x 0,00147137 =) € 14,71

Rente bijgeschreven per maand

De rente van de lopende maand wordt op de 1e van de volgende maand bijgeschreven. U ziet dan in Mijn DUO het nieuwe schuldsaldo. Doet u een betaling, dan gaan we bij het berekenen van de rente uit van de betaaldatum.

Zo werkt rente voor studenten

Vanaf uw 1e maand prestatiebeurs of lening bouwt u een studieschuld op. Bovenop die schuld komt rente. De overheid bepaalt hoeveel procent de rente is. Dit noemen we het 'rentepercentage'. Zolang u studeert, wordt het rentepercentage steeds voor 1 jaar vastgezet. Het kan dus het ene jaar hoger zijn, het andere jaar lager, of gelijk blijven.

De rente komt er iedere maand bij. De rente wordt berekend over uw totale studieschuld van dat moment. Dat is uw schuld inclusief de rente die er dan al bij is gekomen. U betaalt dus rente op rente. Dit heet 'samengestelde interest'.

Voorbeeld van samengestelde interest. Het plaatje laat zien dat over de rente die u al hebt opgebouwd, ook weer rente loopt. De rente op uw studieschuld wordt dus iedere maand steeds meer.

Behaalt u een diploma? Dan zetten we uw prestatiebeurs (basis-, aanvullende beurs en studentenreisproduct) om in een gift, inclusief de daarover opgebouwde rente .

Wat u kunt doen als student
 • Bereken wat uw studieschuld wordt en hoeveel rente daarbij zit.
 • Verlaag eventueel uw lening. Zo bouwt u minder studieschuld op en betaalt u uiteindelijk ook minder rente.
Rentepercentages afgelopen jaren
Jaar Rentepercentage (%)
2022 0,00
2021 0,00
2020 0,00
2019 0,00
2018 0,00
2017 0,00
2016 0,01
2015 0,12
2014 0,81
2013 0,60
2012 1,39
2011 1,50
2010 2,39
2009 3,58
2008 4,17
2007 3,70
2006 2,74

Zo werkt rente voor terugbetalers

Bent u klaar met studeren en moet u terugbetalen? Dan wordt het rentepercentage steeds voor 5 jaar vastgezet, vanaf de start van uw aanloopfase. Dit noemen we de 'rentevaste periode'. U houdt dan 5 jaar lang hetzelfde rentepercentage. Daarna wordt het percentage opnieuw bepaald, weer voor 5 jaar. In Mijn DUO kunt u zien wat nu uw rentepercentage is en tot wanneer dit geldt.

De rente wordt steeds per maand berekend, over uw totale restschuld. Dat is uw schuld inclusief de rente die er dan nog bij zit. U betaalt dus rente op rente. Dit heet 'samengestelde interest'.

Voorbeeld van de rentevaste periode. Het plaatje laat zien dat zolang u studeert, de rente steeds voor 1 jaar wordt vastgezet. Als u klaar bent met studeren, wordt de rente steeds voor 5 jaar vastgezet. Dat begint vanaf uw aanloopfase, die 2 jaar duurt, en loopt door tot en met de eerste 3 jaar van uw aflosfase. Samen is dit 5 jaar. Daarna begint een nieuwe rentevaste periode, ook weer van 5 jaar. En dat gebeurt iedere 5 jaar opnieuw, tot u klaar bent met aflossen.

Voorbeelden rentevaste periode

Voorbeeld 1

Saskia heeft in 2017 haar mbo-opleiding afgerond. Omdat ze ook geleend heeft, heeft ze een studieschuld. Daarom is per 2018 haar aanloopfase gestart.

 • Het rentepercentage voor 2018 was 0,00%. Dit percentage is voor 5 jaar vastgezet. Saskia heeft dus van januari 2018 tot en met december 2022 geen rente over haar studieschuld.
 • Vanaf januari 2023 begint een nieuwe rentevaste periode voor Saskia. Het rentepercentage is op dat moment 1,78%. Saskia betaalt dus vanaf 2023 1,78% rente over haar schuld. Dit geldt ook weer voor 5 jaar, tot en met december 2027.
 • In 2028 begint de volgende rentevaste periode voor Saskia. Vanaf dan geldt voor haar 5 jaar lang het rentepercentage van 2028.

Voorbeeld 2

Anton is in 2014 gestopt met zijn opleiding, zonder diploma. Hij heeft een studieschuld. Daarom is per 2015 zijn aanloopfase gestart.

 • Het rentepercentage voor 2015 was 0,12%. Dit percentage is voor 5 jaar vastgezet. Anton heeft dus van januari 2015 tot en met december 2019 0,12% rente over zijn studieschuld.
 • Vanaf januari 2020 begint een nieuwe rentevaste periode voor Anton. Het rentepercentage is op dat moment 0,00%. Anton heeft dus vanaf 2020 geen rente over zijn schuld. Dit geldt ook weer voor 5 jaar, tot en met december 2024.
 • In 2025 begint de volgende rentevaste periode voor Anton. Vanaf dan geldt voor hem 5 jaar lang het rentepercentage van 2025.
Wat u kunt doen als terugbetaler

In november krijgt u elk jaar bericht over uw rentepercentage en maandbedrag.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee