Rente

Over uw studieschuld loopt rente. Het gaat om samengestelde interest. Dat wil zeggen dat er ook rente wordt berekend over de rente. De rente loopt vanaf de 1e maand na uitbetaling.

Lening vóór 1992

Hebt u vóór 1992 al een lening ontvangen? Dan is de rente pas gaan lopen vanaf 1 januari nadat uw recht op studiefinanciering is gestopt.

Hoe hoog is de rente?

Gebruik de rentehulp om uw rentepercentage te zien.

In de rentehulp vult u in wat uw laatste jaar was met studiefinanciering. Dit kan beurs, lening of studentenreisproduct zijn.

Weet u niet in welk jaar u voor het laatst recht had op een beurs, lening of studentenreisproduct? Uw rentepercentage staat ook in Mijn DUO en op uw Bericht terugbetalen.

Wijziging rente

Zolang u recht hebt op studiefinanciering, wordt het rentepercentage elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld. Als uw studiefinanciering stopt, dan begint op 1 januari daarna de 'aanloopfase'. Vanaf de aanloopfase staat het rentepercentage steeds voor 5 jaar vast. Als de rente wijzigt, krijgt u hierover een bericht.

Niet aftrekbaar in Nederland

De betaalde rente over uw studieschuld kunt u in Nederland niet aftrekken van de belasting. Daarom ontvangt u geen jaaropgave van ons.

Doet u aangifte in het buitenland? In sommige landen is de rente over studieschulden wel aftrekbaar. Neem hiervoor contact op met de belastingdienst van het betreffende land.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee