Naar Home

Kabinetsplannen studiefinanciering vanaf 2023

Het kabinet wil vanaf studiejaar 2023–2024 de basisbeurs weer invoeren voor studenten aan hbo en universiteit. En er zijn meer plannen, ook voor studenten in het mbo. Deze plannen zijn nog niet definitief, want de Eerste en Tweede Kamer moeten er nog over stemmen. Dat gebeurt in 2023.

Koopkrachtmaatregel vo, mbo en ho

Voor het studiejaar 2023-2024 stelt het kabinet ook een koopkrachtmaatregel voor uitwonende studenten en scholieren voor. De maatregel is bedoeld om studenten en scholieren een jaar lang extra te helpen, omdat de koopkracht gedaald is.

Het kabinet stelt een bedrag voor van ongeveer € 165,- per maand. Dit bedrag geldt alleen voor studenten en scholieren met een basisbeurs of basistoelage. Het komt bovenop de basisbeurs of basistoelage en geldt voor het studiejaar 2023-2024.

Gift of terugbetalen

Voor mbo’ers niveau 1 en 2, en voor scholieren in het vo is het extra bedrag direct een gift.

Voor mbo’ers niveau 3 en 4, en voor studenten hbo en universiteit is het bedrag onderdeel van de prestatiebeurs. Het wordt een gift als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt. Lukt dit niet, dan moet u het totale bedrag terugbetalen, inclusief rente.

Aanvragen niet nodig

Hebt u recht op de koopkrachtmaatregel, dan hoeft u niets te doen. Het bedrag komt automatisch bovenop uw basisbeurs of basistoelage.

Maatregel nog niet op bericht

In de berichten Studiefinanciering en Tegemoetkoming scholieren voor 2023 staat nog niets over de koopkrachtmaatregel, omdat deze nog niet definitief is. Als de plannen doorgaan, krijgt u in juli 2023 een nieuw bericht.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee