Jack van Boxel, Delta Onderwijs

Jack van Boxel is controller bij Delta Onderwijs en Delta Voorschool. Hij vertelt over zijn ideeën over Samen Verantwoorden.

werken bij duo

Wat verwacht je van het programma Samen Verantwoorden?

Ik zie het programma als een samenwerkingsverband tussen beleidsbepalers, uitvoerders, controleurs en gebruikers. Een programma waarin we als keten ophalen waarvoor het onderwijs de middelen krijgt. En waarin we gezamenlijk uitzoeken hoe we kunnen verantwoorden wat onder andere Lizzy uit groep 2 en Ibrahim uit vwo-5 ervoor terugkrijgen. Dit programma is de uitgelezen mogelijkheid om die keten te bepalen. En om te leren waarom we in die keten zitten en wat van elkaar verwachten.

Hoe ziet verantwoorden er in 2027 uit?

Verantwoorden in 2027 gebeurt op basis van vertrouwen. Weg met de huidige beleidsarme vinklijsten en tabellen! De verantwoording is ondersteunend aan het verhaal: hoe hebben we de kinderen een vliegende start kunnen geven?

Wat is het belangrijkste dat nu moet gebeuren?

De aandacht ligt nu op iXBRL en digitale assurance: de jaarrekening en het bestuursverslag op een eenduidige manier leesbaar krijgen voor de hele keten. Dat is een bestaande techniek, waarin we nu doorpakken. Maar dan zijn we er nog niet. We moeten de keten definiëren en helder hebben welke informatiebehoefte er is, en waarom. Want als we het aan de voorkant goed regelen, volgt de achterkant vanzelf.