Maartje Plattel, OCW

Maartje Plattel is directeur Financieel Economische Zaken (FEZ) van het ministerie van OCW.

werken bij duo

Wat verwacht je van het programma Samen Verantwoorden?

Ik denk dat een goede en blijvende samenwerkingsstructuur voor de verantwoording belangrijk is om alle belanghebbenden bij het onderwijs te betrekken en goed geïnformeerd te houden. Door te zorgen voor goede en gewaarmerkte verantwoordingsinformatie en continu in de keten samen te werken aan verbeteringen kunnen beslissingen door de verschillende partijen ook voor hun achterbannen steeds beter worden onderbouwd. Ik verwacht dat het programma samen met alle betrokken partners het voor elkaar krijgt om een simpel, goed en efficiënt digitaal verantwoordingssysteem op te zetten wat door alle onderwijsbesturen wordt gebruikt.

Hoe ziet verantwoorden er in 2027 uit?

Dat is best een brede vraag. In de basis is verantwoorden volgens mij nog steeds hetzelfde als nu, namelijk verantwoording kunnen afleggen aan al je relevante stakeholders en andere belanghebbenden. Dus horizontale verantwoording aan je leerlingen, ouders, onderwijspersoneel, regio, Raad van Toezicht/gemeenteraad , maar ook pers en onderzoekers, maar ook verticale verantwoording aan het ministerie van OCW, DUO en Inspectie van het onderwijs.

Samen Verantwoorden gaat het volgens mij mogelijk maken om op 1 plek in 1 keer jaarverslaggegevens in te vullen die gevalideerd zijn, over besturen heen vergelijkbaar zijn en beschikbaar zijn voor iedereen die daar mee aan de slag wil. Het is natuurlijk nog wel zaak om van de gegevens ook daadwerkelijk informatie te maken. En dat kan dan voor iedere stakeholder net iets anders zijn. Bovenal hoop ik dat de gegevens dan ook voor alle partijen in de keten relevant zijn en zullen bijdragen aan verbetering van werk- en beleidsprocessen.

Wat is het belangrijkste dat nu moet gebeuren?

Volgens mij moeten we in 2024 en 2025 in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen de stap gaan zetten van denken naar doen. Dus pilots draaien, evalueren, herontwerpen en doorpakken. Dat zal niet altijd meevallen en vraagt van alle partijen in de verantwoordingsketen een continue betrokkenheid en inzet. Maar de stappen die we nu gaan nemen zijn belangrijk om een goede, efficiënte en transparante jaarverantwoording toekomstbestendig te maken.