Resultaten werkgroepen

De 3 werkgroepen: Toekomst, iXBRL en Duurzaamheid werken ieder aan een bepaalde opdracht. Ze komen regelmatig samen en delen na iedere bijeenkomst de uitkomsten.

Werkgroep Toekomst

De werkgroep Toekomst bepaalt de onderwerpen voor de ketendagen. We bespreken welke onderwerpen belangrijk zijn om samen te behandelen. We leren weer van elke ketendag. Zo houden we de agenda actueel en voeren we met elkaar het goede gesprek.

Werkgroep iXBRL

De keten is verdeeld in 5 Proof of Concepts:

 1. Hoe stel ik het jaarverslag op in iXBRL?
 2. Hoe controleert en geeft een accountant een digitale handtekening in iXBRL?
 3. Hoe dien ik een jaarverslag in iXBRL in bij Digipoort?
 4. Hoe verwerkt DUO een jaarverslag in iXBRL?
 5. Hoe gebruiken afnemers iXBRL?

In gesprek met scholen en administratiekantoren

Voor Proof of Concept 1 bezochten we 4 onderwijsinstellingen en 4 administratiekantoren. We bespraken hoe het proces van een jaarverslag nu gaat en wat er nodig is om een jaarverslag in iXBRL op te stellen. 

In gesprek met softwareleveranciers

We spraken 6 softwareleveranciers over hun aanbod op het gebied van iXBRL. De softwareleveranciers hebben aangegeven welke randvoorwaarden zij nodig hebben. Zo kunnen zij de aanpassingen gaan uitvoeren. Het gaat om de eigenschappen voor iXBRL en voor het aanleveren van een iXBRL-bestand via Digipoort.

We verwachten dat het aantal softwareleveranciers groeit. Dit komt doordat waarschijnlijk straks ook grote en beursgenoteerde organisaties een jaarverslag in iXBRL bij de Kamer van Koophandel (Kvk) moeten aanleveren. Het advies van de werkgroep is om samen te werken met de Kvk en dit te communiceren.

In de komende periode denken we na hoe we onderwijsinstellingen en administratiekantoren het beste kunnen koppelen aan geschikte softwareleveranciers.

Werkgroep Duurzaamheid

We ondersteunen scholen en wetenschapsinstellingen die duurzaam willen verantwoorden. We analyseren hiervoor: 

 • hoe de organisatie impact heeft op mens en milieu en 
 • hoe duurzaamheid invloed heeft op de organisatie. 

Met deze analyse bepalen we welke onderwerpen belangrijk zijn voor onderwijs en wetenschap. Daarvoor zijn 6 stappen nodig. Stap 1, 2 en 3 zijn gedaan. We zijn nu bezig met stap 4.

 1. Uitvoeren van een stakeholdersanalyse (afgerond)
 2. Bepalen van de meerwaarde (afgerond)
 3. Maken van een lijst met mogelijke onderwerpen per onderwijssector (afgerond)
 4. Beschrijven van de risico's, kansen en effecten
 5. Prioriteren van de onderwerpen over duurzaamheid
 6. Uitvoeren: hoe kunnen we deze onderwerpen juist verantwoorden?
De resultaten van deze stappen komen in een handleiding voor duurzaamheidsverantwoording voor onderwijs en wetenschap.